Sökning: "conversation strategies"

Visar resultat 1 - 5 av 58 avhandlingar innehållade orden conversation strategies.

 1. 1. To fix what’s not broken : repair strategies in non-native and native english conversation

  Författare :Charlotta Plejert; Richard Hirsch; Jan Anward; Jan Svennevig; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Repair; non-native speakers; native speakers; conversation analysis; foreign language conversation; language learning; English language.; Engelska språket; samtalsanalys; språkinlärning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The thesis investigates conversations involving native speakers and non-nativespeakers of English. The non-native speakers partaking in the study have a welldeveloped knowledge of the foreign language. LÄS MER

 2. 2. Råd och ruelse : Moral och samtalsstrategier i Giftinformationscentralens telefonrådgivning

  Författare :Håkan Landqvist; Jan Svennevig; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; institutional discourse; telephone conversation; hotline; conversation analysis; face-saving strategies; morality; interactional asymmetry; poison information centre; poisoning; advice giving; Swedish; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : In many different kinds of institutional discourse, the agenda concerns issues that have strong moral implications for the layperson. The present study deals with one such type of discourse, citizens’ calls to the Swedish Poison Information Centre (PIC). LÄS MER

 3. 3. Loved ones within Palliative Care-understanding, strategies and need for support

  Författare :Inger Benkel; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Loved ones; information; communication; strategies;

  Sammanfattning : It is well known that during the palliative process both patient and loved ones have to face, and prepare themselves, for the patient´s approaching death. Their daily life will be marked by the disease, and physical, social, psychological and existential questions will arise. LÄS MER

 4. 4. Att tala med, mot och förbi varandra. Samtal mellan föräldrar och skolledning på en dövskola

  Författare :Filippa Säwe; Sociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; metapragmatic speech; constructivism; meaning-producing processes; metaphor; climate of conversation; conversation strategies; rhetoric; deaf; school representatives; parents; dialogue; talk - as - interaction; vagueness; identity creation; categorization process.; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : In the spring of 1997 a group of parents of deaf and hearing-impaired children and representatives of a special school in the south of Sweden began to hold formally arranged meetings in order to start a “dialogue”. This particular form of collaboration became the focus of this study. LÄS MER

 5. 5. Att tala med, mot och förbi varandra : samtal mellan föräldrar och skolledning på en dövskola

  Författare :Filippa Säwe; Lunds universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; metapragmatic speech; constructivism; meaning-producing processes; metaphor; climate of conversation; conversation strategies; rhetoric; deaf; school representatives; parents; dialogue; talk - as - interaction; vagueness; identity creation; categorization process.; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inom många olika fält hyllas dialogen. Det finns en stark och utbredd tro, främst i det västerländska samhället, att lyckas man bara upprätta en dialog kan man planera i samförstånd och lösa problem. LÄS MER