Sökning: "Fara"

Visar resultat 1 - 5 av 42 avhandlingar innehållade ordet Fara.

 1. 1. Ungdom i fara : ungdomsproblem i svensk spelfilm 1942-62

  Författare :Bengt Bengtsson; Astrid Söderbergh Widding; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Film; Filmvetenskap; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis treats the way juvenile delinquency is depicted in Swedish feature films made between 1942 and 1962. The study makes a historical survey of the youth-going-astray films, how they portray contemporary society and life and convey their conception of youth related problems. LÄS MER

 2. 2. On Men and Cars : An Ethnographic Study of Gendered, Risky and Dangerous Relations

  Författare :Dag Balkmar; Jeff Hearn; Cecilia Åsberg; Victoria Robinson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Gender; masculinity; technology; cars; risk; danger; emotions; car modification; Genus; maskulinitet; teknik; bilar; risk; fara; emotioner; bilstyling; Gender Studies; Genusvetenskap;

  Sammanfattning : It is well known that young men constitute a high-risk group in terms of accidents involving both themselves and others. But comparatively little is known about the roles of gender, masculinity and automobility in reproducing or subverting such particularly risky performances of identity. LÄS MER

 3. 3. Extensions in Flux : An Essay on Vagueness and Context Sensitivity

  Författare :Jonas Åkerman; Peter Pagin; Diana Raffman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; vagueness; context sensitivity; contextualism; weak tolerance; sorites paradox; forced march; equivocation; indexicals; Fara; Raffman; Shapiro; Soames; Theoretical philosophy; Teoretisk filosofi; Theoretical Philosophy; teoretisk filosofi;

  Sammanfattning : The extensions of vague predicates like ‘is bald’, ‘is tall’, and ‘is a heap’ apparently lack sharp boundaries, and this makes such predicates susceptible to soritical reasoning, i.e. reasoning that leads to some version of the notorious sorites paradox. LÄS MER

 4. 4. Barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö : Utmaningar i ett förebyggande perspektiv

  Författare :Birgitta Svensson; Staffan Janson; Ulla-Britt Eriksson; Henrik Andershed; Carl-Göran Svedin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :Children at risk of maltreatment; Child abuse; prevention; pre-school; chronic health condition; disabilities; detection; support; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : BaksidestextBarnmisshandel är ett omfattande folkhälsoproblem med långsiktiga negativa konsekvenser för den enskilda individen och för samhället i stort. Förebyggande insatser kan vara livsavgörande för de utsatta barnen. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskans möjlighet att upptäcka och stödja barn som far illa eller riskerar att fara illa

  Författare :Lisbet Engh; Ulla-Britt Eriksson; Carl-Gustaf Bornehag; Ina Borup; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child Maltreatment; Emotions; Foster Care; Public Health; Pupils; School Nurse; Sweden; Skolsköterska; Elevhälsan; Hälsosamtal; Hälsa; Psykisk ohälsa; Livsstil; Barnmisshandel; Sexuella övergrepp; Familjehemsplacerade barn; Barnets rättigheter; Skolanknytning; Skolmisslyckande; Fokusgruppsintervju; Populationsstudie; Grounded Theory; Tematisk analys; Emotioner; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Since children are a vulnerable group, the society has a special responsibility to protect them. The school nurse sees all pupils at school at regular health visits and thereby gains knowledge of their health and living conditions. LÄS MER