Sökning: "identity creation"

Visar resultat 1 - 5 av 122 avhandlingar innehållade orden identity creation.

 1. 1. Identitet och beslutsfattande : konstitution, relation och kreation

  Författare :Robert Lundin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Identity Psychology ; Identitet; Beslutsfattande; psykologiska aspekter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. I skuggan av ett yrke : om gymnasieelevers identitetsskapande på hantverksprogrammet frisör

  Författare :Eva Klope; Christian Helms Jørgensen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Identity; vocational identity; student identity; hairdresser; vocational education; ethnography; Identitet; yrkesidentitet; elevidentitet; frisör; yrkesutbildning; etnografi; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : This study attempts to understand the creation of identities, especially focusing on vocational identities within the vocational education and training (VET) for hairdressers. To be trained for a vocation like hairdressing means that more has to be learnt other than to do nice haircuts or other treatments. LÄS MER

 3. 3. Att göra skillnad : det offentliga rummet som medium för konst, arkitektur och politiska föreställningar

  Författare :Catharina Gabrielsson; Katja Grillner; Anna-Maija Ylimaula; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; architecture theory; art theory; critique; creation; democracy; effect; medium specific; minimalism; modernity postmodernity; monument; identity; interdisciplinary; Architecture; Arkitektur;

  Sammanfattning : Transgressing the borders between politics and aesthetics, imaginary and physical forms, this dissertation pursues a broad interdisciplinary exploration of the construction of public space. In order to confront the dual character of public space – a physical realm with unclear borders, as well as an evasive concept, imbued with ideas of freedom, critique and democracy – the dissertation addresses public space as a ”medium”, that is, as a material for aesthetic practice and in terms of communication, as a “projective screen” of society. LÄS MER

 4. 4. Näringslivsledares arbete i nätverk : identitetsskapandets dynamik

  Författare :Nils Wåhlin; Rolf A. Lundin; Carin Holmqvist; Sven-Erik Sjöstrand; Umeå universitet; []
  Nyckelord :managerial work; leadership; networking; multibusiness; interaction- patterns; visions; social identity; identity creating processes; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with the work of business leaders. The interest lies in the holders of positions as Chairpersons, Boardmembers and Managing Directors. This study, however, goes beyond the position holder to consider the actions of actors, as they operate within networks with concurrent multiple business activities. LÄS MER

 5. 5. Different Voices - Different Stories : Communication, identity and meaning among people with acquired brain damage

  Författare :Eleonor Antelius; Lars-Christer Hydén; Marja-Liisa Honkasalo; Andrew Sparkes; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Acquired brain damage; body; communication; dependence; disability; embodiment; enactment; ethnography; identity; language use; meaning-making practices; narratives; normality; personhood; power relations; self-determination; social interaction; stories; storytelling; story-making; videoethnography; voice; Beroende; berättande; berättelser; etnografi; funktionshinder; förkroppsligande; förvärvad hjärnskada; identitet; kommunikation; kropp; maktrelationer; meningsskapande praktiker; narrativer; normalitet; personskap; röst; självbestämmande; social interaktion; språkanvändning; videoetnografi; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : The main purpose of the dissertation is to understand meaning-making practices used by people suffering from acquired brain damage with severe physical and communicative disabilities, in order to create and sustain their identity and personhood in relation to other people. The study emanates from the idea that identity and personhood, also in relation to disability, are created/sustained in ongoing interaction between people in everyday situations, and that the ability to narrate is central to such a creation of identity. LÄS MER