Sökning: "school representatives"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden school representatives.

 1. 1. Psykiatriseringen av skolkaren : BUP och det institutionella omhändertagandet av ungdomar som inte går till skolan

  Författare :Hans Ek; Rikard Eriksson; Joakim Isaksson; Kerstin Johansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Truancy; young people who do not go to school; institutional care; child and adolescent psychiatry; social services; school; collaboration; exclusion; psychiatrization;

  Sammanfattning : The main aim of the thesis was to investigate the nature of as well as critically review the institutional care of young people who do not go to school.The thesis consists of four studies. LÄS MER

 2. 2. Dom kallar oss värstingar : Om ungas lärande i mötet med skola, socialtjänst och polis

  Författare :Margareta Stigsdotter Ekberg; Håkan Jenner; Ingeborg Moqvist-Lindberg; Elisabet Frithiof; Inge Johansson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; governmentality; juvenile delinquency; pedagogical meetings; police; relational pedagogy; school; social services; young people in difficulties; Education; Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : It is of primary concern, both from the perspective of the individual and of society at large, to take measures to prevent the occurrence of a negative development amongst young people. The starting point of this dissertation is the notion that interpersonal interactions that occur between people contribute to a process of learning, thus focus is placed upon the pedagogic interactions between society's authorities and young people in trouble. LÄS MER

 3. 3. Att tala med, mot och förbi varandra. Samtal mellan föräldrar och skolledning på en dövskola

  Författare :Filippa Säwe; Sociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; metapragmatic speech; constructivism; meaning-producing processes; metaphor; climate of conversation; conversation strategies; rhetoric; deaf; school representatives; parents; dialogue; talk - as - interaction; vagueness; identity creation; categorization process.; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : In the spring of 1997 a group of parents of deaf and hearing-impaired children and representatives of a special school in the south of Sweden began to hold formally arranged meetings in order to start a “dialogue”. This particular form of collaboration became the focus of this study. LÄS MER

 4. 4. Att tala med, mot och förbi varandra : samtal mellan föräldrar och skolledning på en dövskola

  Författare :Filippa Säwe; Lunds universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; metapragmatic speech; constructivism; meaning-producing processes; metaphor; climate of conversation; conversation strategies; rhetoric; deaf; school representatives; parents; dialogue; talk - as - interaction; vagueness; identity creation; categorization process.; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inom många olika fält hyllas dialogen. Det finns en stark och utbredd tro, främst i det västerländska samhället, att lyckas man bara upprätta en dialog kan man planera i samförstånd och lösa problem. LÄS MER

 5. 5. Den kritiska gästen : en professionsstudie om skolkuratorer

  Författare :Cristine Isaksson; Stefan Sjöström; Anna Larsson; Kåre Heggen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work; school social work; legitimacy; jurisdiction; discretion; practice theory;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the professional role of school social workers in Sweden from the perspective of profession theory, with particular focus on legitimacy, jurisdiction and discretion. The aim has been divided into four research questions, which are examined in four separate studies:How has the school social work profession emerged and developed?How do school social workers experience boundaries to their professional discretion?How are theories of social work practice applied in school social work?How do school social workers and teachers perceive their cooperation with regard to the wellbeing of pupils?The general area of interest concerns professionals operating in organizations where they are the sole representatives of their profession. LÄS MER