Sökning: "young men"

Visar resultat 1 - 5 av 582 avhandlingar innehållade orden young men.

 1. 1. Rhythm in late-modern Stockholm Social stratification and stylistic variation in the speech of men

  Detta är en avhandling från London : Queen Mary, University of London

  Författare :Nathan Joel Young; Devyani Sharma; Erez Levon; Paul Kerswill; Nicolai Pharao; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Rinkeby Swedish; Speech Rhythm; nPVI; multiethnolect; sociophonetics; Phonetics; fonetik;

  Sammanfattning : Denna avhandling visar att talrytm är socialt stratifierad i vardagsspråket hos män i Stockholm. Som ett symboliskt centrum för många senmoderna sociala förändringar är Stockholm också hemvist för Europas ”första” multietnolekt (rinkebysvenska, Kotsinas 1988a). LÄS MER

 2. 2. Progressive Women, Traditional Men : The Politics of 'Knowledge' and Gendered stories of 'Development' In the Northern Periphery of the EU

  Detta är en avhandling från Santa Cruz, CA : University of California

  Författare :Ulrika Dahl; Lisa Rofel; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European Union; Modernity; Sweden; Progressive; Women; Traditional; Men; Politics; Gendered stories; Cultural anthropology; Womens studies;

  Sammanfattning : This dissertation in Cultural Anthropology and Women's Studies is an ethnographic account of the meaning and politics of social scientific "knowledge production", exemplified in gendered stories of regional "development" in the inland northern Swedish province of Jämtland, after Sweden's 1995 entry into the EU and the cultural meanings they assign to men and women. European integration is experienced as an ongoing peripheralization of modernity, registered in visions of regional "development" centered on the heteronormatively defined ideal of jämställdhet (equality between men and women) and on the "resources" of place and history, forged in a cultural imaginary shared by social scientific researchers, state agencies, and grass-roots "practitioners". LÄS MER

 3. 3. Bone density, bone geometry and bone development in young men - the importance of pubertal timing and fracture history

  Detta är en avhandling från Santa Cruz, CA : University of California

  Författare :Anna Darelid; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; peak bone mass; bone mineral density; bone development; fracture; young adulthood; men;

  Sammanfattning : Background and objective: Peak bone mass, the maximal bone mass attained in young adulthood, is an important factor of the lifetime risk of developing osteoporosis. The aim of this thesis was to study the development of bone mineral density (BMD) and bone geometry around the time of peak bone mass in men, and also to investigate the association between pubertal timing, fracture history, bone turnover markers and BMD and bone geometry in young men. LÄS MER

 4. 4. Talking violence, constructing identities young men in institutional care

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Kjerstin Andersson; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Violence; identity; Aggression Replacement Training ART ; discourses; masculinity; social categories; positioning; interview; participant observation; Våld; identitet; berättelser; Aggression Replacement Training ART ; diskurser; maskulinitet; sociala kategorier; positionering; intervju; deltagande observation; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how young men constructing identities in talk about their own use of violence. The study is based on a fieldwork at a youth detention home in Sweden. The data consists of individual interviews and video recordings of the treatment programme Aggression Replacement Training (ART). LÄS MER

 5. 5. Talking Violence, Constructing Identity Young Men in Institutional Care

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kjerstin Andersson; Karin Aronsson; James W. Messerschmidt; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Violence; identity; Aggression Replacement Training ART ; discourses; masculinity; social categories; positioning; interview; participant observation; Våld; identitet; berättelser; Aggression Replacement Training ART ; diskurser; maskulinitet; sociala kategorier; positionering; intervju; deltagande observation; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how young men constructing identities in talk about their own use of violence. The study is based on a fieldwork at a youth detention home in Sweden. The data consists of individual interviews and video recordings of the treatment programme Aggression Replacement Training (ART). LÄS MER