Sökning: "meaning-producing processes"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden meaning-producing processes.

 1. 1. Att tala med, mot och förbi varandra : samtal mellan föräldrar och skolledning på en dövskola

  Författare :Filippa Säwe; Lunds universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; metapragmatic speech; constructivism; meaning-producing processes; metaphor; climate of conversation; conversation strategies; rhetoric; deaf; school representatives; parents; dialogue; talk - as - interaction; vagueness; identity creation; categorization process.; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inom många olika fält hyllas dialogen. Det finns en stark och utbredd tro, främst i det västerländska samhället, att lyckas man bara upprätta en dialog kan man planera i samförstånd och lösa problem. LÄS MER

 2. 2. Att tala med, mot och förbi varandra. Samtal mellan föräldrar och skolledning på en dövskola

  Författare :Filippa Säwe; Sociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; metapragmatic speech; constructivism; meaning-producing processes; metaphor; climate of conversation; conversation strategies; rhetoric; deaf; school representatives; parents; dialogue; talk - as - interaction; vagueness; identity creation; categorization process.; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : In the spring of 1997 a group of parents of deaf and hearing-impaired children and representatives of a special school in the south of Sweden began to hold formally arranged meetings in order to start a “dialogue”. This particular form of collaboration became the focus of this study. LÄS MER