Sökning: "Obstetrics and Gynaecology"

Visar resultat 1 - 5 av 239 avhandlingar innehållade orden Obstetrics and Gynaecology.

 1. 1. Behavioral effects of female sex steroid hormones models of PMS and PMDD in Wistar rats

  Detta är en avhandling från Umaå : Department of Clinical Sciences, Division of Obstetrics and Gynecology

  Författare :Magnus Löfgren; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; PMS; PMDD; rats; progesterone; estradiol; behavior; individual response; stress interaction; tolerance; withdrawal; learning and memory; anxiety.; PHARMACY Biological research on drug dependence; FARMACI Biologisk beroendeforskning; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Endocrinology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Endokrinologi; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases Obstetrics and gynaecology; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar Obstetrik och gynekologi; MEDICINE Physiology and pharmacology Pharmacological research; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Farmakologisk forskning; VETERINARY MEDICINE Obstetrics and gynaecology; VETERINÄRMEDICIN Obstetrik och gynekologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology;

  Sammanfattning : Background Animal models can be used to mimic human conditions of psychopathology, and also as pre-clinical models to evaluate candidate drugs. With hormonal treatment it is possible to produce behavior in the rat which corresponds to the mental symptoms of pre-menstrual syndrome (PMS), and pre-menstrual dysphoric disorder (PMDD). LÄS MER

 2. 2. Gestational Diabetes, screening, diagnosis and prognosis

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Anders E Åberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrik; reproduction; sexualitet; Gestational diabetes; sexuality; screening; diagnosis; gynekologi; prognosis; Obstetrics; andrology; gynaecology; reproduktion; andrologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Graviditetsdiabetes (GD) är en sjukdom utan någon allmänt erkänd definition och vars prognos för kvinnan och hennes foster/barn är omdiskuterad. Därför har det från etisk synpunkt ifrågasatts om man verkligen ska försöka identifiera den. LÄS MER

 3. 3. Blood pressure, renal functional and structural changes, in normal and preeclamptic pregnancy

  Detta är en avhandling från Helena Strevens, Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Helena Strevens; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrics; renal biopsy; renal function; pregnancy; preeclampsia; physiology; parity; endotheliosis; cystatin C; Blood pressure; BMI; gynaecology; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Njurarna spelar en central roll i de förändringsprocesser som anpassar kvinnans kropp till en graviditet. Många av de förändringar som sker mot slutet av en normal graviditet, påminner om de förändringar man ser vid preeklampsi, havandeskapsförgiftning, om än mindre uttalade. LÄS MER

 4. 4. OXYTOCIN AND VASOPRESSIN IN UTERINE ACTIVITY. Receptor-mediated agonism and antagonism with special regard to the aetiology and treatment of preterm labour and primary dysmenorrhoea

  Detta är en avhandling från Thomas Bossmar, Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Thomas Bossmar; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrics; primary dysmenorrhoea.; preterm labour; vasopressin antagonist; receptors; oxytocin antagonist; vasopressin; Oxytocin; gynaecology; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Muskulaturen i livmoderns vägg har en uttalad förmåga att dra ihop sig och dessa muskelkontraktioner spelar stor roll vid olika fysiologiska processer t.ex. vid befruktningen och för transport av ägg och spermier. Kontraktionerna i livmodern under förlossning är smärtsamma och benämns följaktligen "värkar". LÄS MER

 5. 5. PLASMA PROTEINS IN NORMAL AND PREECLAMPTIC PREGNANCY

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Karl Kristensen; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gynaecology; andrology; reproduction; sexuality; Obstetrik; Obstetrics; pregnancy; renal function; serum amyloid A protein; Clinical chemistry; Klinisk kemi; preeclampsia; beta-2 microglobulin; C-reactive protein; cystatin C; inflammation; placenta; beta trace protein; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Havandeskapsförgiftning (preeklampsi) är ett allvarligt risktillstånd som uppkommer vid 1.5-2.0 % av alla graviditeter och sjukdomen är en av de största orsakerna till mödra- och barndödlighet i världen. LÄS MER