Sökning: "telefonrådgivning"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet telefonrådgivning.

 1. 1. Råd och ruelse : Moral och samtalsstrategier i Giftinformationscentralens telefonrådgivning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Håkan Landqvist; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; institutional discourse; telephone conversation; hotline; conversation analysis; face-saving strategies; morality; interactional asymmetry; poison information centre; poisoning; advice giving; Swedish; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : In many different kinds of institutional discourse, the agenda concerns issues that have strong moral implications for the layperson. The present study deals with one such type of discourse, citizens’ calls to the Swedish Poison Information Centre (PIC). LÄS MER

 2. 2. Telefonrådgivning - en verksamhet i tiden : studier ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mayvor Ström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; callers perspective; costs; factor analysis; nursing attitudes; phenomenography; primary health care; questionnaire; telephone advice; telephone care; patient s perspective; telenursing; telephone nursing triage;

  Sammanfattning : Background : Care encounters and nurses’ advising over the phone are increasingly common in the Western world today. This new area in the profession needs more research due to its’ importance in daily life. LÄS MER

 3. 3. I mötet mellan modern management och professionell praktik ny organisering möter sjuksköterskeprofessionen

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Anna Berg Jansson; Luleå tekniska universitet.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : The Swedish public sector is characterised by comprehensive organisational changes, often discussed in terms of New Public Management (NPM). NPM implies a transfer of management ideas from the private sector to the public sector, leading to new and changed principles for governance and organisation of the public sector. LÄS MER

 4. 4. Ischaemic heart disease - risk assessment, diagnosis, and secondary preventive treatment in primary care with special reference to the relevance of exercise ECG

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Gunnar Nilsson; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Exercise ECG; Ischaemic heart disease; Myocardial infarction; Prehospital delay; Primary care; Prognosis; Referral; Statin; Secondary prevention; Arbets-EKG; hjärtinfarkt; ischemisk hjärtsjukdom; sekundärprevention; Family Medicine; allmänmedicin;

  Sammanfattning : Background: Ischaemic heart disease is a diagnostic and therapeutic challenge to most general practitioners. We sought to identify diagnostic characteristics and prognoses of patients in primary care that received exercise electrocardiography (ECG). We compared the ECG test results with respect to probability of subsequent cardiologist referrals. LÄS MER

 5. 5. Waiting For Heart Surgery

  Detta är en avhandling från Department of Cardiothoracic Surgery, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Bodil Ivarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthopaedics; Surgery; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; waiting-time; support; postponement; patient; next of kin; information; experience; complications; cancellation; cardiac surgery; ortopedi; traumatologi; Kirurgi; traumatology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Att ha en allvarlig hjärtsjukdom är oftast förknippat med oro och rädsla. När det bestäms att patienten ska genomgå en planerad hjärtoperation, kan det vara avgörande för patientens och de närståendes välbefinnande hur de bemöts av all hälso- och sjukvårdspersonal, som de kommer i kontakt med under väntetiden samt vilket stöd de då upplever. LÄS MER