Sökning: "Industriell produktionsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 89 avhandlingar innehållade orden Industriell produktionsmiljö.

 1. 1. Knäcka koderna praxis kring kön, industriell organisation och ledarskap

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Annika Vänje; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : The main purpose of this doctoral thesis is to describe, analyse and initiate processes of change from a gender point of view. In the present field study the focus is on gender-creating processes in and around formal and informal structures at an engineering company´s organisation. LÄS MER

 2. 2. Knäcka koderna : Praxis kring kön, industriell organisation och ledarskap

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet : Luleå tekniska universitet

  Författare :Annika Vänje; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ergonomic aspects of personal protective devices in industrially developing countries

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :John D.A. Abeysekera; [1989]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The need for a dialogue : on the counseling needs of presumptive adult learners in higher education

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm: Institutionen för musik- och teatervetenskap, Stockholms universitet

  Författare :Kenneth Abrahamsson; [1976]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att återställa ordningen : könsmönster och förändring i arbetsorganisationer

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Lena Abrahamsson; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en könsteoretisk studie av organisationsförändringar i industrin - med fokus på kvinnor som arbetar med produktionsarbete. Avhandlingen beskriver vad som händer med organisationsstrukturen och med genusordningen i organisationen när företaget försöker införa en platt integrerad arbetsorganisation. LÄS MER