Sökning: "Industriell produktionsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 86 avhandlingar innehållade orden Industriell produktionsmiljö.

 1. 1. Knäcka koderna praxis kring kön, industriell organisation och ledarskap

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Annika Vänje; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Avhandlingens grundläggande utgångspunkt är att utifrån ett könsteoretiskt perspektiv utforska och initiera förändringsprocesser. I den aktuella fallstudien har könsskapande processer kring formella och informella strukturer i organisationen varit i fokus. LÄS MER

 2. 2. Om organiserad komplexitet integration av organisering, lärande och kunnande

  Detta är en avhandling från Luleå : Avdelningen för industriell produktionsmiljö, Luleå tekniska universitet

  Författare :Sören Augustinsson; Högskolan Kristianstad.; Luleå tekniska universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is how organisations can be understood according their own conditions instead of trying to make them more rational and structured than they actually are in practice. In order to accomplish this, the thesis includes theoretical discussions with support in the following central concepts: organisation, learning and knowing. LÄS MER

 3. 3. Management trainee - möten med förhinder

  Detta är en avhandling från Luleå : Avdelningen för industriell produktionsmiljö, Luleå tekniska universitet

  Författare :Dan Porsfelt; Växjö universitet.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi; Sociology; Sociologi; socialisation; internalisation; organisational culture; micro culture; subculture; leadership; management; trainee; management training; management learning; transition; self-identity; pro-fessionalisation; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en etnografisk studie byggande på deltagande observation av ett litet antal nyutexaminerade civilekonomer som genomgår ett årslångt management traineeprogram i ett stort svenskt företag. Syftet är att beskriva komplexiteten i en sekundär socialisationsprocess där organisationskulturer externaliseras och internaliseras och individuell självidentitet utvecklas hos blivande ledare i organisationer samt utveckla teori om detta. LÄS MER

 4. 4. Ergonomic aspects of personal protective devices in industrially developing countries

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :John D.A. Abeysekera; [1989]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The need for a dialogue : on the counseling needs of presumptive adult learners in higher education

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm: Institutionen för musik- och teatervetenskap, Stockholms universitet

  Författare :Kenneth Abrahamsson; [1976]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : .... LÄS MER