Sökning: "Industrial Work Environment"

Visar resultat 1 - 5 av 430 avhandlingar innehållade orden Industrial Work Environment.

 1. 1. Computer use @ work : Psychosocial work environment and attitudes toward computers from a work content perspective

  Författare :Birgitta Wanek; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work content; employees; work tasks; computer use; process operators; VDU use; computer-aided work; psychosocial work environment; computer attitudes; measurements; Occupational health; industrial medicine; Industrial psychology; Social psychology; Psychology; industripsykologi; Socialpsykologi; Psykologi; arbetsmiljömedicin; Yrkesmedicin; Arbetspsykologi;

  Sammanfattning : This thesis aims at investigating computer use at work from a more holistic work content perspective by also studying non-computer work content, in contrast to the previous approach in occupational health research that focused almost solely on computer work content. It was argued here that non-computer work content has also become significant to the overall work situation for computer users. LÄS MER

 2. 2. Industriell arbetsmiljö : underlag för utformning av arbetsområden och arbetslokaler utifrån de arbetandes krav

  Författare :Bengt Nilsson; Ulf Ranhagen; KTH; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Arbetet utgår från de problem i arbetsmiljön som påvisats i de senaste årens livliga miljödebatt. Dess syfte är att ge både teoretiska och praktiska hjälpmedel för beskrivning och utformning av industriell arbetsmiljö utifrån de arbetandes krav. LÄS MER

 3. 3. Arbete - teknik - ekonomi : förståelseformer inom modern industrisociologi

  Författare :Bo Helgeson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : This thesis deals with work, technology and economy. In the first instance it gives an account of a range of important concepts in modern industrial sociology. LÄS MER

 4. 4. Work environment in dental clinics : risks and preventive measures when handling dental restorative materials

  Författare :Emma-Christin Lönnroth; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lean Transformation of Industrial Work : Understanding What Supports Socially Sustainable Working Conditions During Lean Manufacturing

  Författare :Malin Håkansson; Lotta Dellve; Teresia Nyman; Svend Erik Mathiassen; Per Sederblad; KTH; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Organizational Ergonomics; Work Design; Physical Ergonomics; Lean Production; Manufacturing; Working conditions; Work Content Analysis; Musculoskeletal Pain; Technology and Health; Teknik och hälsa;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to contribute to the understanding of to what extent lean manufacturing transforms industrial work, including psychosocial and physical working conditions, and, to understand how socially sustainable working conditions can be supported in a lean organization.Four studies with different methodological approaches are included. LÄS MER