Sökning: "support to parents with disabilities"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade orden support to parents with disabilities.

 1. 1. Children with blindness: Developmental aspects, comorbidity and implications for education and support

  Författare :Kim de Verdier; Ulla Ek; Elisabeth Fernell; Harald Martinsen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Blindness; comorbidity; autism; intellectual disability; inclusive education; support; braille; children; parents; teachers; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this research is to deepen the knowledge about developmental aspects, comorbidity and implications for education and support provision, regarding children with blindness. Special focus is directed towards children with blindness and autism spectrum disorder (ASD). LÄS MER

 2. 2. One more time! : parents' and habilitation teams' conceptions of conductive education and support to children with motor disabilities

  Författare :Lena Lind; Jane Brodin; Ingrid Liljeroth; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Conductive education; special education; cerebral palsy; motor disabilities; habilitation; play; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation has been to increase the knowledge about support to children with CP injuries and to find out what they and their families need, expect, desire and can hope to receive. The aim is also to describe conductive education and investigate what ideas and experiences children, parents and habilitation staff have of it. LÄS MER

 3. 3. Playground accessibility and usability for children with disabilities : experiences of children, parents and professionals

  Författare :Maria Prellwitz; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :Lekplatser; handikappanpassning; Barn med funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Studies have identified barriers in the physical environment causing restricted participation in play activities for children with disabilities. Therefore, was the overall aim of this thesis to identify and explore aspects of playground accessibility and usability for children with disabilities based on the experiences of children, parents and professionals. LÄS MER

 4. 4. Barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö : Utmaningar i ett förebyggande perspektiv

  Författare :Birgitta Svensson; Staffan Janson; Ulla-Britt Eriksson; Henrik Andershed; Carl-Göran Svedin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :Children at risk of maltreatment; Child abuse; prevention; pre-school; chronic health condition; disabilities; detection; support; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : BaksidestextBarnmisshandel är ett omfattande folkhälsoproblem med långsiktiga negativa konsekvenser för den enskilda individen och för samhället i stort. Förebyggande insatser kan vara livsavgörande för de utsatta barnen. LÄS MER

 5. 5. Familjeliv med personlig assistans

  Författare :Viveca Selander; Marta Szebehely; Evy Gunnarsson; Magnus Tideman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Personal assistance; disability; family life; support to parents with disabilities; everyday life; life course; relations of ruling.; Personlig asistans; funktionsnedsättning; familjeliv; stöd till föräldrar med funktionsnedsättning; vardagsliv; livslopp; styrande relationer.; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The introduction of personal assistance in Sweden in 1994 showed an ambi­tion by policymakers to ameliorate the conditions of persons with extensive disabilities. The legislators expressed a vision of autonomy and integrity, and that persons with considerable disabilities should lead a life like others. LÄS MER