Sökning: "Ingrid Liljeroth"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Ingrid Liljeroth.

 1. 1. Den utvecklingsstördes identitetsutveckling och samhällsroll : en forskningsrapport för projektet "Personlighetsutvecklande åtgärder i särskolan"

  Författare :Ingrid Liljeroth; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. One more time! : parents' and habilitation teams' conceptions of conductive education and support to children with motor disabilities

  Författare :Lena Lind; Jane Brodin; Ingrid Liljeroth; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Conductive education; special education; cerebral palsy; motor disabilities; habilitation; play; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation has been to increase the knowledge about support to children with CP injuries and to find out what they and their families need, expect, desire and can hope to receive. The aim is also to describe conductive education and investigate what ideas and experiences children, parents and habilitation staff have of it. LÄS MER