Sökning: "Ulla-Britt Eriksson"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Ulla-Britt Eriksson.

 1. 1. "Man är ju inte mer än människa" : Långtidssjukskrivning ur ett emotionellt, relationellt och strukturellt perspektiv

  Författare :Ulla-Britt Eriksson; Staffan Janson; Bengt Starrin; Gunilla Krantz; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; long-term sickness absence; burnout process; mental diagnoses; psychosocial work factors; social relations; shame emotion; emotional deprivation; vocational rehabilitation; unemployment; co-operation; adverse life events; reorganization; conflicts; grounded theory; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : The background to this thesis is the dramatic increase of the long-term sickness absence that took place in Sweden from the late 1990s. There was also a shift in the diagnostic pattern with rising mental diagnoses. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskans möjlighet att upptäcka och stödja barn som far illa eller riskerar att fara illa

  Författare :Lisbet Engh; Ulla-Britt Eriksson; Carl-Gustaf Bornehag; Ina Borup; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child Maltreatment; Emotions; Foster Care; Public Health; Pupils; School Nurse; Sweden; Skolsköterska; Elevhälsan; Hälsosamtal; Hälsa; Psykisk ohälsa; Livsstil; Barnmisshandel; Sexuella övergrepp; Familjehemsplacerade barn; Barnets rättigheter; Skolanknytning; Skolmisslyckande; Fokusgruppsintervju; Populationsstudie; Grounded Theory; Tematisk analys; Emotioner; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Since children are a vulnerable group, the society has a special responsibility to protect them. The school nurse sees all pupils at school at regular health visits and thereby gains knowledge of their health and living conditions. LÄS MER

 3. 3. Child Maltreatment in Bangladesh : Perceptions, Prevalence and Determinants

  Författare :Md. Atiqul Haque; Ulla-Britt Eriksson; Sven Arne Silfverdal; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child Maltreatment; ICAST-C; Public Health; Bangladesh; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Background: Like most low- and middle-income countries Bangladesh have no prevalence data on Child Maltreatment (CM) and lack a reporting system.Objectives: The overall aims of the thesis were to generate knowledge on CM in the Bangladeshi society and to estimate the prevalence and associated risk factors. LÄS MER

 4. 4. Barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö : Utmaningar i ett förebyggande perspektiv

  Författare :Birgitta Svensson; Staffan Janson; Ulla-Britt Eriksson; Henrik Andershed; Carl-Göran Svedin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Children at risk of maltreatment; Child abuse; prevention; pre-school; chronic health condition; disabilities; detection; support; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : BaksidestextBarnmisshandel är ett omfattande folkhälsoproblem med långsiktiga negativa konsekvenser för den enskilda individen och för samhället i stort. Förebyggande insatser kan vara livsavgörande för de utsatta barnen. LÄS MER