Sökning: "Children at risk of maltreatment"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Children at risk of maltreatment.

 1. 1. Barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö : Utmaningar i ett förebyggande perspektiv

  Författare :Birgitta Svensson; Staffan Janson; Ulla-Britt Eriksson; Henrik Andershed; Carl-Göran Svedin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Children at risk of maltreatment; Child abuse; prevention; pre-school; chronic health condition; disabilities; detection; support; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : BaksidestextBarnmisshandel är ett omfattande folkhälsoproblem med långsiktiga negativa konsekvenser för den enskilda individen och för samhället i stort. Förebyggande insatser kan vara livsavgörande för de utsatta barnen. LÄS MER

 2. 2. Social work assessment of families with children at risk : similarities and differences in Italian and Swedish public services

  Författare :Paolo Guidi; Malmö högskola; []
  Nyckelord :child maltreatment; adolescent alcohol consumption; Italy; Sweden; social work; assessment;

  Sammanfattning : The thesis aims at understanding and explaining social work assessment of families with children at risk, at the level of practice, considering social workers' role in their national welfare system.· The thesis embodies four articles and is informed by a comparative perspective between Sweden and Italy. LÄS MER

 3. 3. Children at risk? Hospital social workers’ and their colleagues’ assessment and reporting experiences

  Författare :Veronica Svärd; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; children at risk; child maltreatment; mandated reporting; hospital social work; hospital; health care professionals; professional discretion; assessment; decision-making; emotion; norms; children at risk;

  Sammanfattning : This thesis explores factors that influence professional discretion in Swedish hospital professionals’ assessment of children who may be at risk of harm. It is based on two data samplings, interviews with fourteen hospital social workers and a questionnaire with 295 responding physicians, nurses, nurse assistants and hospital social workers. LÄS MER

 4. 4. The Parenting of Society : From Report to Support

  Författare :Madeleine Cocozza; Per Gustafsson; Gunilla Sydsjö; Dagmar Lagerberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child maltreatment; Child protection system; Mandated reporting; Child abuse; Child and adolescent psychiatry; Barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : Child protection is the process that aims to find, investigate and help maltreated children. In many countries this process is initiated by professionals who compile mandated reports that are then submitted to a designated agency that in many cases is part of a separate child protection system. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskans möjlighet att upptäcka och stödja barn som far illa eller riskerar att fara illa

  Författare :Lisbet Engh; Ulla-Britt Eriksson; Carl-Gustaf Bornehag; Ina Borup; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child Maltreatment; Emotions; Foster Care; Public Health; Pupils; School Nurse; Sweden; Skolsköterska; Elevhälsan; Hälsosamtal; Hälsa; Psykisk ohälsa; Livsstil; Barnmisshandel; Sexuella övergrepp; Familjehemsplacerade barn; Barnets rättigheter; Skolanknytning; Skolmisslyckande; Fokusgruppsintervju; Populationsstudie; Grounded Theory; Tematisk analys; Emotioner; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Since children are a vulnerable group, the society has a special responsibility to protect them. The school nurse sees all pupils at school at regular health visits and thereby gains knowledge of their health and living conditions. LÄS MER