Sökning: "hälsopromotion"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet hälsopromotion.

 1. 1. Hälsopromotion i skolan : utvärdering av DISA - ett program för att förebygga depressiva symtom hos ungdomar

  Författare :Pernilla Garmy; Agneta Berg; Eva Clausson; Ulf Jakobsson; Ingela Skärsäter; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :Adolescents; depressive symptoms; school-based program; prevention;

  Sammanfattning : Background: DISA (Depressive Symptoms In Swedish Adolescents) is a cognitive behavioral intervention aimed at preventing stress and depressive symptoms in adolescents. It is frequently used in Swedish schools for students aged 13-15 years. DISA is commonly offered to females, but at some schools, the intervention is also offered to males. LÄS MER

 2. 2. Capturing the experience of health among persons aging in a migration context - Health promotion interventions as means to enable health and occupations in daily life

  Författare :Lea Annikki Arola; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Arbetsterapi; Hälsopromotion; Åldrande; Migration;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to increase our understanding of health in everyday life among older persons aging in migration, and to evaluate the outcome of a health promotion intervention on sense of coherence, life satisfaction and engagement in activities. Methods: Studies I and II had a qualitative approach and aiming to obtain deeper descriptions of older Finnish immigrants experiences of health in daily life (study I), and to explore healthcare professionals’ experiences of health in daily life among older Finnish immigrants (study II). LÄS MER

 3. 3. Hälsofrämjande frakturprevention vid osteoporos : Kraft till förändring

  Författare :Viktoria Helene Hjalmarson; Margaretha Strandmark K; Margareta Möller; Lillemor Lundin-Olsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; frakturprevention; osteoporos; motivation; empowerment; salutogenesis implementering; hälsopromotion; Grounded theory; fallstudie samt hierarkisk klusteranalys; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The Paradoxes of Socio-Emotional Programmes in School : Young people’s perspectives and public health discourses

  Författare :Sofia Kvist Lindholm; Karin Zetterqvist Nelson; Karin Osvaldsson Cromdal; Vicky Coppock; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; socio-emotional programs; manual-based programs; mental health; social and emotional wellbeing; prevention; health promotion; children’s perspectives; interviews; participant observation; Socio-emotionella program; manualbaserade program; psykisk ohälsa; prevention; hälsopromotion; barns perspektiv; intervjuer; deltagande observation;

  Sammanfattning : Over the past decades socio-emotional programmes have been implemented in schools worldwide. Depression in Swedish Adolescents (DISA) and Social and Emotional Training (SET) are two socio-emotional programmes being practised in Swedish schools. LÄS MER

 5. 5. Hälsopromotion - en sociologisk studie av hälsofrämjandets institutinalisering

  Författare :Peter Korp; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER