Sökning: "hälsopromotion"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet hälsopromotion.

 1. 1. Capturing the experience of health among persons aging in a migration context - Health promotion interventions as means to enable health and occupations in daily life

  Författare :Lea Annikki Arola; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Arbetsterapi; Hälsopromotion; Åldrande; Migration;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to increase our understanding of health in everyday life among older persons aging in migration, and to evaluate the outcome of a health promotion intervention on sense of coherence, life satisfaction and engagement in activities. Methods: Studies I and II had a qualitative approach and aiming to obtain deeper descriptions of older Finnish immigrants experiences of health in daily life (study I), and to explore healthcare professionals’ experiences of health in daily life among older Finnish immigrants (study II). LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande frakturprevention vid osteoporos Kraft till förändring

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Viktoria Helene Hjalmarson; Karlstads universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; frakturprevention; osteoporos; motivation; empowerment; salutogenesis implementering; hälsopromotion; Grounded theory; fallstudie samt hierarkisk klusteranalys; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Paradoxes of Socio-Emotional Programmes in School Young people’s perspectives and public health discourses

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sofia Kvist Lindholm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socio-emotional programs; manual-based programs; mental health; social and emotional wellbeing; prevention; health promotion; children’s perspectives; interviews; participant observation; Socio-emotionella program; manualbaserade program; psykisk ohälsa; prevention; hälsopromotion; barns perspektiv; intervjuer; deltagande observation;

  Sammanfattning : Over the past decades socio-emotional programmes have been implemented in schools worldwide. Depression in Swedish Adolescents (DISA) and Social and Emotional Training (SET) are two socio-emotional programmes being practised in Swedish schools. LÄS MER

 4. 4. Hälsopromotion - en sociologisk studie av hälsofrämjandets institutinalisering

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Peter Korp; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Drama and Learning in Nursing Education : A study in first and second cycle

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Susanna Arveklev Höglund; Högskolan Väst.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Drama; Learning; Nursing; Nursing; Education; Teaching; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to explore and describe the nature of students learning through drama in nursing education, in first and second cycle. Methods: Study I was conducted as an integrative review of the literature. Study II was performed as a qualitative phenomenographic study were 16 nursing students was interviewed. LÄS MER