Sökning: "Marxism"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade ordet Marxism.

 1. 1. Frihetens rike Wikipedianer om sin praktik, sitt produktionssätt och kapitalismen

  Detta är en avhandling från Hägersten : Tankekraft förlag

  Författare :Arwid Lund; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Biblioteks- och informationsvetenskap; Library and Information Science; Wikipedia; Peer Production; Crowdsourcing; Digital Labour; Digital Work; Wikipedians; Ideology; Ideology Analysis; Historical Materialism; Marxism; Autonomist Marxism; Capitalism; Cognitive Capitalism; Communism of Capital; Capitalism of Communism; Play; Playing; Work; Working; Gaming; Labour; Labouring; Mode of Production; Wikipedia; wikipedianer; jämlik produktion; marxism; autonom marxism; historiematerialism; produktionssätt; ideologi; ideologianalys; kommunism; kapitalism; kognitiv kapitalism; kapitalets kommunism; kommunismens kapitalism; lek; tillverkning; tävling; arbete; lönarbete; gåvoekonomi; encyklopedier; uppslagsverk; immateriellt arbete;

  Sammanfattning : This study is about voluntary productive activities in digital networks and on digital platforms that often are described as pleasur­able. The aim of the study is to relate the peer producers’ perceptions of their activities on a micro level in terms of play, game, work and labour, to their views on Wikipedia’s relation to capitalism on a macro level, to compare the identified ideological formations on both levels and how they relate to each other, and finally compare the identi­fied ideological formations with contemporary Marxist theory on cognitive capitalism. LÄS MER

 2. 2. Romantik och marxism : estetik och politik hos Otto Ville Kuusinen och Diktonius till och med 1921

  Detta är en avhandling från Staffanstorp : : Cavefors

  Författare :Thomas Henrikson; Stockholms universitet.; [1971]
  Nyckelord :Kuusinen; Otto Wille; 1881-1964; Diktonius; Elmer; 1896-1961;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Politics of Popular Identity: Understanding Recent Populist Movements in Sweden and the United States

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Dennis Westlind; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Political and administrative sciences; political parties; Ross Perot; New Democracy; United States; Sweden; Marxism; discourse analysis; post-structuralism; post-Marxism; Populism; political theory;

  Sammanfattning : While populism and populist politics have been the focus of a wide range of studies in the social sciences, few analyses of populist phenomena have moved beyond the level of simple description. This study has three immediate aims: to critique existing theories of populism, to develop a new, analytical view of populism, and apply this view comparatively to two cases. LÄS MER

 4. 4. Från Marx till marxism: En stduie av Karl Marx och marxismens framväxt

  Detta är en avhandling från Göteborg : Daidalos

  Författare :Per Månson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Marx; marxism; Tyskland; Ryssland; refomism; revolution;

  Sammanfattning : Detta är en analys av hur Karl Marx livsverk utformades till "proletär världsåskådning" åren efter Marx död och hur denna ideologi sprängdes sönder under intryck från de motsättningar som fanns i de två länder – Tyskland och Ryssland – där marxismen spelade den viktigaste rollen. Analysen går fram till 1920... LÄS MER

 5. 5. Det andra moderna: om Jürgen Habermas och den samhällsteoretiska diskursen om det moderna

  Detta är en avhandling från Daidalos

  Författare :Mikael Carleheden; Örebro universitet.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; sociologi; Sociology; Habermas; samhällsteori; modernitet; kritisk teori; critical theory of society; modernity; theory of democracy; communicative action and reason; Marxism; liberalism; postmodernism; ethics; authenticity.; Vetenskapssociologi; Sociology of science;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jürgen Habermas uppfattas idag ofta som dagens ledande samhällsteoretiker. Samtidigt är hans tänkande svårtillgängligt och ofta utsatt för missuppfattningar. De flesta försök att klargöra och diskutera hans kritiska teori har varit filosofiskt och idéhistoriskt inriktade. LÄS MER