Sökning: "personal rum"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade orden personal rum.

 1. 1. Personlig assistans i praktiken. Beredskap initiativ och vänskaplighet

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Hanna Egard; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Personal assistance services; personal assistant; personal attendant; consumer direction; disability; ethnography; field study; face-to-face interaction; dramaturgical perspective Erving Goffman; definition of the situation; performance Personlig assistans; personlig assistent; brukarstyrning; funktionshinder; etnografi; fältarbete; dramaturgiskt perspektiv; situationsdefinitioner; Erving Goffman; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; dramaturgical perspective; performance;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Personlig assistans i praktiken Beredskap, initiativ och vänskaplighet Bakgrund, syfte och perspektivval Denna avhandling handlar om hur det går till att realisera personlig assistans, en insats för människor med omfattande funktionsnedsättningar. Serviceformen personlig assistans, som myntades av den amerikanska Independent Living –rörelsen i slutet av 1960 talet, utgör idag en del av flera europeiska länders handikappomsorg. LÄS MER

 2. 2. Organising Intimacy Exploring Heterosexual Singledoms at Swedish Singles Activities

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Andreas Henriksson; Karlstads universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; singledom; heterosexuality; intimacy; Carol Smart; personal life; multi-sited ethnography; community; courtship; dating; internet dating; sociology of family; relationality; close relations; liminal space; singelskap; heterosexualitet; intimitet; Carol Smart; personligt liv; multi-sited ethnography; gemenskap; kurtis; dejting; internetdejting; familjesociologi; relationalitet; nära relationer; liminalt rum; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : Single activities have long been places where single people can come to meet friends, build community or look for partners. The activities have relevance for studies of heterosexuality, intimacy, personal life and space. LÄS MER

 3. 3. Rum för det "andra" modersmålet Betydelser och konsekvenser av modersmålet som minoritetsspråk och transnationell språkgemenskap bland ungdomar med annat modersmål än svenska

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Robert Kenndal; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mother tongue; interpretative repertoires; minority language; nationalism; multiculturalism; transnationalism and diaspora;

  Sammanfattning : Minority languages, bilingualism and linguistic integration among youth have gained a great dealof attention in research especially in times of migration, globalization and other activities crossingthe borders of nation-states. In this thesis the aim is to investigate different meanings associatedwith the mother tongue when this language is another than the majority language in the place ofresidence. LÄS MER

 4. 4. Navigating the foreign quarters Everyday life of the Swedish East India Company employees in Canton and Macao 1730–1830

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of History, Stockholm University

  Författare :Lisa Hellman; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Canton; Macao; Everyday Life; Swedish East India Company; China; 18th century; 19th century; Global history; Maritime History; Port city; Practices; Gender; Masculinity; Groups; Space; Communication; Material culture; Trust; Kanton; Macao; Vardagsliv; Svenska Ostindiska Kompaniet; Kina; 1700-tal; 1800-tal; Globalhistoria; Maritim historia; Hamn; Praktiker; Genus; Maskulinitet; Grupper; Rum; Kommunikation; Materialitet; Tillit; historia; History;

  Sammanfattning : This thesis analyses the everyday life of the Swedish East India company employees in Canton and Macao 1730–1830. Through a focus on everyday practices, analysed on the basis of ethnicity, class and gender, I show how the Swedes and other foreigners led their everyday life in a constant interplay between adaptation to and transgression of Chinese rules. LÄS MER

 5. 5. Minnesspår : Hågkomstens rum och rörelse i skuggan av flykt

  Detta är en avhandling från Höör : Symposion Brutus Östlings bokförlag

  Författare :Maryam Adjam; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies; Memory; history; lived experience; memory poetics; movement; montage; place memory; spatiality; World War II; Estonia; refugees; Minne; historia; levd erfarenhet; varande; minnespoetik; rörelse; montage; minnesplats; rumslighet; andra världskriget; Estland; flykt;

  Sammanfattning : Focusing on the memories of Estonian refugees moving to Sweden in the wake of World War II, I analyze the concepts of “memory space” and history within the framework of the Escape as a master narrative. Following the research participants to the sites of their memories in Estonia and Sweden today, raised the questions what constitutes a lived memory space, and how is history defined within it?Through a combination of a phenomenological analysis of memory’s lived ex­perience, using Walter Benjamin’s concept of montage as radical remembering and its dialectical relation to history, I show how embodied memories shape their own space, a space not always framed by historical master narratives and identity posi­tions, but rather a searching space that is always changing. LÄS MER