Sökning: "dramaturgiskt perspektiv"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden dramaturgiskt perspektiv.

 1. 1. Personlig assistans i praktiken : Beredskap initiativ och vänskaplighet

  Författare :Hanna Egard; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Personal assistance services; personal assistant; personal attendant; consumer direction; disability; ethnography; field study; face-to-face interaction; dramaturgical perspective Erving Goffman; definition of the situation; performance Personlig assistans; Erving Goffman; personlig assistent; brukarstyrning; funktionshinder; etnografi; fältarbete; dramaturgiskt perspektiv; situationsdefinitioner; Erving Goffman; Personal assistance services;

  Sammanfattning : Personal assistance is a user-directed service that was founded by a section of the disability movement, namely the American Independent Living movement, in the late 1960s. Today, the concept and ideology of personal assistance services (PAS) has spread worldwide, and constitutes a part of the support system for people with disabilities in many countries. LÄS MER

 2. 2. Var(a) snäll och gilla : Medforskning med unga om identitet och sociala medier

  Författare :Amira Sofie Sandin; Helena Francke; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Identity; social media; Goffman; impression management; participatory research; Freire; co-researcher; participation; young people; youth.; Identitet; sociala medier; Goffman; intrycksstyrning; medforskning; Freire; medforskare; delaktighet; unga; ungdomar; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : Denna avhandling utforskar hur unga personer resonerar om och analyserar sin användning av sociala medier för att uttrycka identitet. Tretton 16-åringar med invandrarbakgrund bidrog som medforskare till att forma forskningens riktning och innehåll. LÄS MER

 3. 3. Iscensätta barnperspektiv : Före, under och efter Barnahusbesök

  Författare :Maria Kläfverud; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barnahus; barnperspektiv; barn som brottsoffer; trygghetspersoner; iscensättning; förflyttning mellan roller; Barnahus; child perspective; children as crime victims; support persons trygghetspersoner ; staging; micro role transitions;

  Sammanfattning : Barnahus in Sweden exist to improve investigations and the collaboration between public agencies when children are suspected being victims of physical and/or sexual abuse. Barnahus are multi-agency collaborations that bring together local authority child welfare services, the police, public prosecutors, paediatric medicine, forensic medicine, and child- and adolescent psychiatry in a child-friendly setting. LÄS MER

 4. 4. Poliser som utbildar poliser : Reflexivitet, meningsskapande och professionell utveckling

  Författare :Bengt Bergman; Lena Fritzén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :police educator; pedagogy; reflection; meaning making; professional development; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This compilation thesis concerns how an educator task in Swedish police education context can be understood as individual and collective meaning making and professional development. The main actors in this thesis are police teachers, police supervisors and field training officers (FTOs), and they have a mutual task in educating new police officers and hence preparing for a complex occupation. LÄS MER