Sökning: "fortifications"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet fortifications.

 1. 1. Moats in ancient Palestine

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Dag Oredsson; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Bible; Hebrew Bible; Old Testament; archaeology; Ancient Near East; Palestine; Egypt; Assyria; Syria; Babylonia; Israel; Jordan; Moab; Edom; Ammon; Aramaeans; fortifications; defence; rampart; glacis; city wall; Early Bronze Age; Middle Bronze Age; Late Bronze Age; Iron Age; Jericho; Hazor; Jezreel; fosse; ditch; moat; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; gamla testamentets exegetik; Old Testament Exegesis;

  Sammanfattning : This is the first in-depth study of moats as a part of fortifications in Palestine from prehistoric times until the end of the Iron Age. The author proposes a relation between the shape of a moat and its function. LÄS MER

 2. 2. Warhead penetration in concrete protective structures

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Håkan Hansson; KTH.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Warhead penetration; FE analysis; experiment; material modelling; fortifications; Stridsdelspenetration; FE-analyser; experiment; materialmodellering; fortifikationer;

  Sammanfattning : The analysis of penetration of warheads in concrete protective structures is an important part of the study of weapon effects on protective structures. This type of analysis requires that the design load in the form of a warhead is determined, and its characteristic and performance within a protective structure is known. LÄS MER

 3. 3. Faxeholm i maktens landskap : en historisk arkeologi

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Mats Mogren; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Medieval; Hälsingland; political expansion; centre-periphery; fortifications; power resistance; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur gick det till när det svenska riket expanderade norrut och införlivade Hälsingland? Denna bok är uppställd som en generalhypotes över denna långt utdragna process, som tar sin utgångspunkt i den samhälleliga kollaps som är skönjbar under 500-talet. De inhemska maktstrukturer som gradvis byggdes upp efteråt kom under medeltidens inledande århundraden att få känna på en centralsvensk strävan efter att vinna kontroll över området. LÄS MER

 4. 4. Luni sul Mignone och dess kringland. En diakronisk studie av ett mellanitaliskt landskap och dess arkeologi

  Detta är en avhandling från Johnny R. Bengtsson Mellangatan 2 S-252 70 RÅÅ

  Författare :Johnny Bengtsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Ancient history; Arkeologi; diachronical; northern Latium; nucleated settlement; Luni sul Mignone; rural landscape; survey; Bronze Age; Iron Age; Etruscan period; fortifications; farmsteads; demographic change; Roman period; Archaeology; medieval.; Demography; Demografi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar ett område beläget cirka 65 km nordväst om Rom, och är en detalj- studie av områdets arkeologi, i syfte att belysa förhållandet mellan en tätbebyggelse, Luni sul Mignone och dess kringland. Grundtemat är förändringar i demografi och bebyggelse över tiden, som dessa kan ses i olika slags materiella lämningar. LÄS MER

 5. 5. Stilla flyter Maas : senromersk strategi och logistik i den arkeologiska rekonstruktionen

  Detta är en avhandling från Department of Archaeology and Ancient History, Lund University

  Författare :Mikael Dahlgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; logistics; fortifications; Limes; frontiers; defence-in-depth; Netherlands; Belgium; Maas; Maastricht; Nijmegen; Luttwak; provincial Roman archaeology; strategy; Warfare;

  Sammanfattning : This dissertation deals with antique warfare in general and late Roman warfare in particular. The overall aim is to discuss the concept of strategy in the archaeological and historical reconstruction, based on Edward N. Luttwak’s groundbreaking work The Grand Strategy of the Roman Empire (1976). LÄS MER