Sökning: "systematisk och praktisk"

Visar resultat 1 - 5 av 41 avhandlingar innehållade orden systematisk och praktisk.

 1. 1. Kyrklig och social reform : : motiveringar till diakoni 1845-1965

  Detta är en avhandling från Artos & Norma

  Författare :Elisabeth Christiansson; Ersta Sköndal högskola.; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; diaconia; deacon; systematisk och praktisk ; Kristna kyrkans historia; History of the Christian church; social discourse; modernity; social work; evangelicalism; reformism; confessionalism; stewardship; social conservatism; Church of Sweden; deaconess; Kristen teologi allmän; systematic and practical Christian theology; General;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation is to see how proponents of diaconia justified the establishment of three Swedish diaconal institutions: Diaconissanstalten 1851 (The Institution for Deaconesses, Stockholm, now Ersta diakonissällskap/Ersta Association for Diaconal Work), Stockholms Stadsmission 1853 (The Stockholm City Mission) and Svenska Diakonanstalten 1898 (The Swedish institution for Deacons, first in Gävle, from 1905 in Stockholm, now Stiftelsen Stora Sköndal/The Stora Sköndal Foundation). Included is also a study of how diaconal work was justified in Sweden in the post-war period, a time when religious neutrality within health care and education was high on the political agenda. LÄS MER

 2. 2. Mellan mission och dialog. Kristna trossamfund och mötet med det mångreligiösa Sverige

  Detta är en avhandling från Norma bokförlag. Kyrkstadsvägen 6, 931 33 Skellefteå, tel 0910-77 91 02

  Författare :Thomas Stoor; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; dialogic efforts; holism; exclusivism; attitudes; proselytism; conversion; mission; ecumenical and interfaith dialogue; integration; diaconal activity; Islam; interfaith encounters; Christian denominations; multifaith society; Migration; religious pluralism; identity; theology of religion; interfaith network.; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den nya mångreligiösa och mångkulturella situationen i det svenska samhället till följd av invandring och ökad globalisering har ställt de svenska protestantiska trossamfunden inför nya uppgifter och utmaningar. Mötet med människor av annan tro och den ökande religiösa pluralismen har tvingat sammfunden till ny reflektion kring sin egen identitet och självförståelse vad gäller uppdrag och pastoralt arbete inför framtiden. LÄS MER

 3. 3. Griftetalet mellan trostolkning och livstydning : en pastoralteologisk studie

  Detta är en avhandling från Arcus

  Författare :Jan-Olof Aggedal; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Church of Finland.; Church of Sweden; Evangelical-Lutheran; pastoral theology; mourning; bereavement; preaching; existential questions; pastoral care; liturgy; funeral service; funeral homily; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish När en människa är död är det prästens uppgift i begravningsgudstjänsten att hålla griftetal. Hur präster i Svenska kyrkan och i Borgå stift löser denna uppgift är en viktig fråga med tanke på att begravningsgudstjänsten är det tillfälle då flest människor kommer i kontakt med kristen förkunnelse. LÄS MER

 4. 4. Samvete och samvetsfrihet : en analys av samvetskonflikter i det svenska samhället och av begreppen samvete och samvetsfrihet

  Detta är en avhandling från Arcus

  Författare :Mats Aldén; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Conscience; Kristen teologi allmän; Moral Psychology; General; Ethics; Lutheran Ethics; Freedom of Conscience; Christian Ethics; Conscientious Refusal; systematic and practical Christian theology; systematisk och praktisk ; Moral science; Morallära;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen har flera uppgifter, som på olika sätt hör ihop. Den första uppgiften går ut på att undersöka samvetskonflikter i det svenska samhället. I denna typ av konflikt är samvete och samvetsfrihet centrala begrepp och de är viktiga för att förstå och ta ställning i konflikterna. LÄS MER

 5. 5. Bibelsyn och frälsningslära i John Stotts teologi

  Detta är en avhandling från Per-Axel Sverker, Nyborgsgatan 33, 702 20 Örebro

  Författare :Per-Axel Sverker; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; justification by faith; Anglo-catholic theology; liberal theology; social justice; contextualization; doctrine of salvation; doctrine of Bible; National Evangelical Anglican Congress; Lausanne Movement; evangelism; evangelicalism; expository sermons; aton; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : This thesis is about the theology of the leader of Anglican evangelicalism, John Stott. Throughout this study of evangelical identity, the relationship between the objective belief and the subjective experience is a main thread. LÄS MER