Sökning: "systematic and practical Christian theology"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade orden systematic and practical Christian theology.

 1. 1. Religion in Dialogue with Late Modern Society: A Constructive Contribution to a Christian Spirituality Informed by Buddhist-Christian Encounters

  Detta är en avhandling från The library at Centre for Theology and Religious Studies

  Författare :Ann Aldén; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Thich Nhat Hanh; Aloysius Pieris; Constructive Theology; Buddhist-Christian; Christian; Buddhism; Spirituality; Christian Spirituality; Society; Religion and Modernity; Modernity; Religion; Late Modern; Dialogue; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen med titeln Religion in Dialogue with Late Modern Society: A Constructive Contribution to a Christian Spirituality Informed by Buddhist-Christian Encounters ger jag ett konstruktivt bidrag till en kristen spiritualitet för ett senmodernt och mångreligiöst samhälle. Med utgångspunkt i en nutidsanalys med avseende på relationen mellan religion och modernitet utvecklar jag ett spiritualitetsbegrepp där jag menar att en spiritualitet för ett senmodernt och mångreligiöst samhälle lever inom ramen för tre spänningsfält: mellan ’kontinuitet och inre fragmentering’, mellan ’formella och informella strukturer’ samt mellan de två religiösa formerna vita activa och vita contemplativa. LÄS MER

 2. 2. The Scriptures and the LORD : Formation and Significance of the Christian Biblical Canon. A Study in Text, Ritual and Interpretation

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Tomas Bokedal; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion och teologi; Religious Studies and Theology; Kristendom; Christianity; history of doctrines; Irenaeus; Marcion; tradition; historical criticism; Hans-Georg Gadamer; 20th century theology; early church; Apostles Creed; revelation; christology; Word of God; inspiration; authority; narrative; interpretation; New Testament; Rule of Faith; ritual; liturgy; worship; oral tradition; codex format; nomina sacra; canonical criticism; textuality; text; semiotics; reception; Wirkungsgeschichte; hermeneutics; methodology; canon; Bible; theology; Paleography; bibliology; epigraphy; papyrology; Paleografi; epigrafik; papyrologi; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ; Bibelvetenskap; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia;

  Sammanfattning : This study explores the emergence of the Christian biblical canon and its significance for the early as well as for the contemporary church. Some major challenges to previous research on the biblical canon are presented. LÄS MER

 3. 3. Patterns of Care : Relating Altruism in Sociobiology and the Christian Tradition of Agape

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Eva-Lotta Grantén; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; kunskapsteori; metafysik; estetik; Praktisk filosofi; ideology; epistemology; Sociobiology; Agape; Altruism; Science and Religion; Independence; Conflict; Integration; Care; Systematic philosophy; ethics; metaphysics; aesthetics; ideologi; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens titel Patterns of Care: Relating Altruism in Sociobiology and the Christian Tradition of Agape kan översättas som Omsorgsmönster: Förhållandet mellan hur altruism förstås i sociobiologin och den kristna agape-traditionen. (Ordet agape är grekiska för kärlek. LÄS MER

 4. 4. Reconciliation and the Search for a Shared Moral Landscape – An exploration based upon a study of Northern Ireland and South Africa

  Detta är en avhandling från A printed version will be published by Peter Lang, GmbH, Europaeischer Verlag der Wissenschaften, later in the year 2001

  Författare :Maria Ericson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; global ethics; dialogue; General; reconciliation; systematic and practical Christian theology; systematisk och praktisk ; Kristen teologi allmän; Northern Ireland; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; Theology; Teologi; peace building; conflict resolution; justice; ecumenism; forgiveness; South Africa; Truth and Reconciliation Commission;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling fokuserar på frågan om försoning och (sökandet efter) värdegemenskap. Värden sätts in i ett större sammanhang, i ett så kallat "moraliskt landskap". LÄS MER

 5. 5. Mellan mission och dialog. Kristna trossamfund och mötet med det mångreligiösa Sverige

  Detta är en avhandling från Norma bokförlag. Kyrkstadsvägen 6, 931 33 Skellefteå, tel 0910-77 91 02

  Författare :Thomas Stoor; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; dialogic efforts; holism; exclusivism; attitudes; proselytism; conversion; mission; ecumenical and interfaith dialogue; integration; diaconal activity; Islam; interfaith encounters; Christian denominations; multifaith society; Migration; religious pluralism; identity; theology of religion; interfaith network.; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den nya mångreligiösa och mångkulturella situationen i det svenska samhället till följd av invandring och ökad globalisering har ställt de svenska protestantiska trossamfunden inför nya uppgifter och utmaningar. Mötet med människor av annan tro och den ökande religiösa pluralismen har tvingat sammfunden till ny reflektion kring sin egen identitet och självförståelse vad gäller uppdrag och pastoralt arbete inför framtiden. LÄS MER