Sökning: "Bo Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden Bo Persson.

 1. 1. Mörkrets hjärta i klassrummet : historieundervisning och elevers uppfatttningar om förintelsen

  Författare :Bo Persson; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En jämtländsk företagarverksamhet och dess omvärld : Sven O Perssons företagande 1920-1990

  Författare :Bo Bodén; Bo Boden; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; structural change; business history; entrepreneurship; regional development; Jämtland; Sven O Persson; regional support policies; chipboard manufacturing; breweries; motor vehicles; Sven O Persson; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : The subject of this study is the business activities of an industrialist from county of Jämtland, Sven O Persson (S P), from the end of the 1910's to the end of the 1980's. The economic development of Jämtland during the last one hundred years has also been depicted and placed in relation to the national one, during periods of directional change and/or expansion. LÄS MER

 3. 3. Dynamics and regulation of glomerular ultrafiltration in the Amphiuma kidney

  Författare :Bo-Eric Persson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Motsträviga myndigheter : Sektorsforskning och politisk styrning under 1980-talet

  Författare :Bo Persson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science policy; public administration; public policy; Sweden; forskningspolitik; vetenskap; forskning; förvaltning; Sverige; 1980-talet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The object of study in this dissertation is the public organisation for steering and financing research in Sweden. The design of this organisation is a central issue concerning the relationship between politics and science. LÄS MER

 5. 5. Skogens skördemän : Skogs- och flottningsarbetareförbundets kamp för arbete och kollektivavtal 1918-1927

  Författare :Bo Persson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Skogs- och flottningsarbetareförbundet;

  Sammanfattning : For the Swedish forest workers, both unionization and the breakthrough of collective agreements were late in coming. As a result, the sub-contracting system continued into the 1940’s. The present study attempts to explain this, and to determine why the reformist policy of the Swedish Union of Forest Workers and River Drivers failed. LÄS MER