Sökning: "hymn"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade ordet hymn.

 1. 1. Ett samband att beakta : psalm, psalmbok, samhälle

  Detta är en avhandling från Artos & Norma

  Författare :Per Olof Nisser; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General; congregational singing; identification; Church of Sweden; youth; working life; ecumenics; diaconia; evangelization; mission; hymnal; society; Hymn-book; Hymn; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Psalmer som gav ?adekvata uttryck? åt motiven mission, evangelisation, diakoni, ekumenik, arbetsliv och ?ungdomens nya situation? efterlystes när arbetet med en ny psalmbok för Svenska kyrkan inleddes i slutet av 1960-talet. I avhandlingen visas att synen på de olika motiven påverkats av samhällets förändringar, särskilt under efterkrigstiden. LÄS MER

 2. 2. ”Gå vi till paradis med sång” : psalmers funktion i begravningsgudstjänster

  Detta är en avhandling från Arcus

  Författare :Anna Evertsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; systematisk och praktisk ; Kristen teologi allmän; systematic and practical Christian theology; General; hymnology; congregational singing; liturgy; funeral service; hymn; Church of Sweden; Church music; pastoral care; functional perspective; existential questions;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish När en människa möter döden i sin närhet gör sig ofta grundläggande frågor kring livet och döden påminda. I sådana situationer söker många människor sig till kyrkan för att ta avsked av sina anhöriga. Begravningsgudstjänsten är ett av de starkaste banden mellan svenska folket och Svenska kyrkan. LÄS MER

 3. 3. The language of passion : the order of poetics and the construction of a lyric genre 1746-1806

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Cullhed; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; The lyric; genre; poetics; neoclassicism; romanticism; tradition; discourse; ode; song; hymn; canon; imitation; authenticity; expression; original poetry; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is the construction of a lyric genre in academic poetics between 1746 and 1806, in handbooks and lectures by Ch. Batteux, J. A. Schlegel, J. LÄS MER

 4. 4. Den Wallinska psalmen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Håkan Möller; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; hymnography; Swedish Hymn-Book of 1819; the Wallin hymnal; Royal Hymn-Book Committee; theology; rhetoric; allusion; psalm paraphrase; occasional hymn; romanticism; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; kyrkovetenskap; kyrkovetenskap;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is the hymnography of Johan Olof Wallin (1779-1839). Johan OlofWallin, poet, orator, and preacher, was a member of the Swedish Academy and subsequently archbishop of the Church of Sweden (1837-1839). From 18 11 to 1819 he participated in the work of theRoyal Hymn-Book Committee. LÄS MER

 5. 5. "Dödshugget mot vår nationella tonkonst". Hæffnertidens koralreform i historisk, etnohymnologisk och musikteologisk belysning

  Detta är en avhandling från Anders Dillmar, Bernadottevägen 51, 75 48 Uppsala

  Författare :Anders Dillmar; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Theomusicology; Ethnohymnology; Early German literary romanticism; 19th century; Sweden; Johann Christian Friedrich Hæffner; Chorale book; Congregational hymn singing; Old way of singing; Singing practice; Ornamentation; Individualized way of singing; Heterophony; Regular singing; Chorale reform; Four-part singing; Iso-rhythmical performance; Chorale tempo; Harmonisation of hymn tunes; Legato; Moravian singing practice; Symbolism of organ; Organ playing of chorales; Aesthetics of chorale.; Musicology; Musikvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna bok undersöks det begynnande 1800-talets svenska reform av kyrkosången. I fokus står J C F Hæffners koralbok 1820, med dess privat utgivna andra del 1821, som här för första gången ägnas en ingående idéhistorisk analys. Hæffners utgåva har kritiserats hårt för att ha tagit död på den s.k. LÄS MER