Sökning: "neurophysiology"

Visar resultat 1 - 5 av 190 avhandlingar innehållade ordet neurophysiology.

 1. 1. Spontaneous Movements during Sleep Guide Spinal Self-organization: Formation and Expression of a Memory Trace

  Detta är en avhandling från Per Petersson, Neurophysiology, BMC F10, S-221 84 Lund

  Författare :Per Petersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurologi; neuropsychology; Neurology; long-term memory; somatosensory; receptive field; learning; sensorimotor; developmental; neurophysiology; neurofysiologi; neuropsykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Till ryggmärgen kommer känselinformation om vad som händer med kroppen. Denna information använder vi sedan för att kunna korrigera våra rörelser. Många av dessa korrektioner utförs mer eller mindre självständigt av nervkretsar belägna i ryggmärgen. LÄS MER

 2. 2. NO PAIN, STILL GAIN- cross-modality development learning guided by spinal spontaneous activity

  Detta är en avhandling från Alexandra Waldenström, Dept. of Physiological Sciences, Sect. for Neurophysiology, BMC F10, S-221 84 Lund, Sweden

  Författare :Alexandra Waldenström Ellervik; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsykologi; neurofysiologi; Neurologi; Neurology; neuropsychology; development; spinal cord; activity-dependent learning and memory; pain; somatosensory; neurophysiology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Smärta är en varningssignal vid vävnadskada. En speciell grupp av receptorer i huden är känsliga för skadlig stimulering och kallas för nociceptorer. Signalerna från dessa ”smärtreceptorer” leds via två fibertyper till ryggmärgen. Beröringssignaler förmedlas via andra typer. LÄS MER

 3. 3. The Cerebello-Olivary Feedback System

  Detta är en avhandling från Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Författare :Fredrik Bengtsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsykologi; neurofysiologi; neurophysiology; Neurology; neuropsychology; Fysiologi; Physiology; Cerebellum; Purkinje cell; Inferior olive; Neurologi; Nucleo-olivary; Climbing fibre.; Deep cerebellar nuclei;

  Sammanfattning : The pathway from the deep cerebellar nuclei to the inferior olive, the nucleo-olivary pathway, is known to be inhibitory. The physiological and temporal properties, as well as the localisation, of the nucleo-olivary pathway were characterised in the decerebrate ferret. LÄS MER

 4. 4. Cerebellar Control of Classical Conditioning

  Detta är en avhandling från Department of Physiological Sciences, Lund University

  Författare :Magnus Ivarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Associative module; Bilateral; Orbicularis oculi muscle; Inferior olive; Purkinje cell; Eyeblink; Conditioned response; neuropsykologi; neurofysiologi; Neurologi; neurophysiology; neuropsychology; Neurology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Lillhjärnans kontroll av klassisk betingning Klassisk betingning är en enkel och fundamental form av inlärning. Ett neutralt betingat stimulus (eng. conditioned stimulus eller CS), som t.e. LÄS MER

 5. 5. Functional Organization of Cerebellar Modules Controlling Forelimb Movements: Climbing and Mossy Fibre Input and Motor Output via the Red Nucleus and Motor Cortex

  Detta är en avhandling från Department of Physiology and Neuroscience, Lund University

  Författare :Henrik Jörntell; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsykologi; Neurologi; neurofysiologi; Neurology; neuropsychology; neurophysiology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I hjärnan finns ett fantastiskt effektivt kontrollsystem för utförandet av olika typer av rörelser. Lillhjärnan är en viktig del av detta kontrollsystem eftersom skador på lillhjärnan kan leda till att fint styrda rörelser blir svårare eller kanske helt omöjliga att utföra. LÄS MER