Sökning: "Neurology"

Visar resultat 1 - 5 av 412 avhandlingar innehållade ordet Neurology.

 1. 1. Synaptic Integration of Hippocampal Neurons Generated in the Adult Brain: Influence of a Pathological Environment

  Detta är en avhandling från Neurology, Lund

  Författare :Katherine Jakubs; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsykologi; neurofysiologi; Neurologi; synaptic plasticity; GABA; glutamate; GFP; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; hippocampus; dentate gyrus; neurogenesis; LPS; inflammation; epilepsy; SE; patch-clamp;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tidigare trodde man att den vuxna hjärnan inte hade någon förmåga att nybilda nervceller. Detta skulle innebära att nervceller aldrig blev ersatta om de skadades eller dog. Nu vet man däremot att den vuxna hjärnan fortfarande producerar nya nervceller från särskilda moderceller, s.k. LÄS MER

 2. 2. Experimental Stroke and Neurotrophins: Regulation, function and gene transfer of neurotrophins in rat and mouse models of focal cerebral ischemia

  Detta är en avhandling från Restorative Neurology, Wallenberg Neuroscience Center, University Hospital, 221 84 Lund, Sweden

  Författare :Gunnar Andsberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsychology; Neurology; animal behaviour; striatum; stereology; immunohistochemistry; focal cerebral ischemia; nerve growth factors; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken och den vanligaste orsaken till neurologiskt handikapp. Idag är möjligheten att motverka skadeutvecklingen vid stroke begränsad. LÄS MER

 3. 3. Role of Neuropeptides and Neurotrophic Factors in Seizure Modulation

  Detta är en avhandling från Avtandil Nanobashvili, Section of Restorative Neurology, WNC, BMC A11, 221 84 Lund

  Författare :Avtandil Nanobashvili; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsychology; neurophysiology; brain slice; entorhinal cortex; hippocampus; galanin; glial cell line-derived neurotrophic factor; neuropeptide Y; epilepsy; kindling; Neurology; neurofysiologi; neuropsykologi; Neurologi;

  Sammanfattning : The presented thesis explores role of glial cell line derived neurotrophic factor family receptor a2 (GFRa2), as well as neuropeptide Y (NPY) and galanin and their receptors in modulation of seizure activity. We demonstrate that mice lacking the GFRa2 gene (GFRa2-/-) exhibit suppressed seizure generalization in traditional and rapid kindling models. LÄS MER

 4. 4. Neuroprotection and neurogenesis after experimental stroke

  Detta är en avhandling från Andreas Arvidsson, Section of Restorative Neurology, Wallenberg Neuroscience Center, BMC A-11, SE-221 84, Lund

  Författare :Andreas Arvidsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stereology; rat; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi; BrdU; immunohistochemistry; in situ hybridization; subventricular zone; striatum; dentate gyrus; neuronal replacement; neuronal survival; Focal cerebral ischemia; glial cell line-derived neurotrophic factor;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Stroke, som kan orsakas av att en hjärnartär blockeras av en blodpropp, är en av de vanligaste orsakerna till död eller handikapp bland vuxna människor, men få behandlingsalternativ existerar. Två olika potentiella behandlingsstrategier är 1) att skydda nervceller från att dö på grund av stroke och 2) att i efterhand ersätta förlorade celler och nervcellskretsar. LÄS MER

 5. 5. Multiple Sclerosis: Studies of the Interferon system and search for infectious agents

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Neuroscience, Lund University

  Författare :My Bergkvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi; neuropsychology; Neurology; Axon and myelin damage; IgG; Virus; Interferon; Multiple Sclerosis; Genetic linkage;

  Sammanfattning : Multiple sclerosis (MS) is a chronic disease of the central nervous system, characterized by focal inflammatory lesions with demyelination and axonal loss. It is believed that MS is an immune-mediated disorder with both genetic and environmental contributions to the pathogenesis. LÄS MER