Sökning: "BMI"

Visar resultat 1 - 5 av 490 avhandlingar innehållade ordet BMI.

 1. 1. Childhood and adolescent obesity: Multidisciplinary approaches in a clinical setting

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Paulina Nowicka; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Exercise; Family Therapy; Overweight; Obesity; Physical Activity; Treatment; Adolescent; Self-Esteem; BMI z-score; BMI; Body Composition; Child;

  Sammanfattning : BACKGROUND: The high prevalence of obesity in children and adolescents emphasizes the necessity to develop evidence-based treatment programs that are useful in a clinical setting. AIMS: The overall aim of the thesis was to develop and evaluate multidisciplinary approaches for management of children and adolescents with obesity. LÄS MER

 2. 2. Obesity and Common Surgical Disorders, Effects on Incidence and Complications

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Anders Rosemar; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obesity; complications; BMI; diverticular disease; groin hernia; postoperative complications; groin hernia repair; surgery; incidence;

  Sammanfattning : Background: Overweight and obesity are becoming increasingly common, not only in the developed countries but also in developing countries. It is well documented that obesity increases the risk of several medical disorders; however, less is known of effects of obesity on common surgical disorders and treatments. LÄS MER

 3. 3. Genetic Determinants of Obesity in Relation to Diet, Weight Gain and Mortality

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Gull Rukh; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; genetic variants; copy number variants; genetic risk score; BMI; gene-diet interactions; annual weight change; substantial weight gain; sugar-sweetened beverages; mortality; Mendelian randomization;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Fetma är ett världsomfattande hälsoproblem som drabbar rika och fattiga länder i samma utsträckning och leder till minskad förväntad livslängd. Detta är inte bara ett problem i sig utan för med sig ytterligare följdsjukdomar så som diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, vissa former av cancer och artros. LÄS MER

 4. 4. Sweet Taste Perception in Relation to Oral and General Health

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg. Sahlgrenska Academy, Institute of Odontology

  Författare :Heba Ashi; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; BMI; Caries prevalence; Children; Dental caries; Dietary habits; Obesity; Plaque pH; Pregnancy; Sweet taste perception;

  Sammanfattning : The aims of this thesis were to study the difference in sweet taste perception, dental caries and BMI between three different geographical areas (Italy, Mexico and Saudi Arabia) and to elucidate the relationship of sweet taste perception with caries and BMI. Dietary habits were also assessed in relation to sweet taste perception in Saudi Arabia. LÄS MER

 5. 5. The Diabetes Incidence Study in Sweden (DISS): Ascertainment, risk factors, and problems with classification

  Detta är en avhandling från Bengt Littorin, Södervärns Vårdcentral, Ahlmansgatan 12, S-214 27 Malmö, Sweden

  Författare :Bengt Littorin; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; type 1; stress; register; life events; incidence; ICA; family characteristics; GADA; epidemiology; diabetes mellitus; classification; Ascertainment; BMI; type 2; unclassifiable; year of diagnosis.; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Patienter med diabetes mellitus har högt blodsocker. Insulin reglerar blodsockervärdena. Redan i slutet av 1800 talet föreslogs att skulle det finnas två olika typer av diabetes, den ena beroende på bristande insulinbildning, den andra beroende på bristande insulineffekt. LÄS MER