Sökning: "coagulation"

Visar resultat 1 - 5 av 340 avhandlingar innehållade ordet coagulation.

 1. 1. Genetic characterization of families with von Willebrand disease

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Elsa Lanke; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mutation; bleeding; coagulation; von Willebrand disease; genetics;

  Sammanfattning : von Willebrand disease (VWD) is the most common hereditary bleeding disorder. It is caused by quantitative and/or qualitative defects of the von Willebrand factor (VWF). The severity of the disease can vary considerably, as can the hereditary patterns. LÄS MER

 2. 2. Coagulation process characteristics and pollutant removal from urban runoff

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Fredrik Nyström; Luleå tekniska universitet.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; stormwater; urban snowmelt; road runoff; coagulation flocculation sedimentation; coagulation characteristics; coagulation mechanism; treatment efficiency; VA-teknik; Urban Water Engineering;

  Sammanfattning : Many different stormwater control measures (SCMs) can be implemented in order to mitigate issues with polluted stormwater flows into receiving water bodies.  The treatment function of  SCMs is commonly based on the removal of particles by sedimentation, thereby also removing pollutants associated with particles. LÄS MER

 3. 3. Streptococcal virulence and the coagulation system

  Detta är en avhandling från Division of Infection Medicine

  Författare :Kristofer Wollein Waldetoft; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Streptococci; virulence; coagulation; intrinsic pathway; evolution;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vi har undersökt hur och varför streptokocker orsakar sjukdom. Vi började med att undersöka hur proteiner på bakterieytan interagerar med det så kallade kontaktsystemet, som är en del av immunförsvaret och blodlevringen. LÄS MER

 4. 4. Regulation of Tissue Factor and Coagulation Activity Translation Studies with Focus on Platelet-Monocyte Aggregates and Patients with Acute Coronary Syndrome

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Christina Christersson; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Internal medicine; Myocardial infarction; Coagulation; Platelet-monocyte aggregates; Tissue factor; Thrombin inhibition; Invärtesmedicin;

  Sammanfattning : Myocardial infarction (MI) is often caused by a disruption of an atherosclerotic plaque with activation of coagulation, platelets and inflammation. The aims were; to investigate whether the oral direct thrombin inhibitor, ximelagatran affected markers for coagulation, platelet and inflammation in a patient cohort with recent MI and if the coagulation markers could identify patients with increased risk of new ischemic events; to evaluate some of the mechanisms involved in formation of platelet-monocyte aggregates (PMAs). LÄS MER

 5. 5. Studies on anticoagulants with viscoelastic hemostatic assays

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Caroline Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Coagulation; Anticoagulants;

  Sammanfattning : .... LÄS MER