Sökning: "signalling"

Visar resultat 1 - 5 av 881 avhandlingar innehållade ordet signalling.

 1. 1. Notch signalling in carcinogenesis With special emphasis on T-cell lymphoma and colorectal cancer

  Författare :Jonas Ungerbäck; Peter Söderkvist; Ola Hermanson; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Notch signalling; T-cell lymphoma; colorectal cancer; Wnt signalling; transcription; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology Medical cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi Medicinsk cellbiologi;

  Sammanfattning : The Notch signalling pathway is an evolutionary conserved pathway, named after the Notch receptors, Notch1-4 in mammals, which upon cell-cell contact and ligand binding releases the intracellular domain (NICD). NICD translocates into the nucleus where it binds the transcriptional repressor RBP-Jk, which together with co-activators belonging to the Mastermind-like family of proteins form a transcriptional activation complex. LÄS MER

 2. 2. β-adrenergic stimulation of VEGF gene expression : intracellular signalling pathways

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Magnus J. Fredriksson; Georg Breier; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; zoofysiologi; Zoological physiology;

  Sammanfattning : In the present study, the intracellular signalling pathway mediating ß-adrenergic stimulation of the expression of the vascular endothelial growth factor (VEGF) gene was investigated.VEGF is an activator of angiogenesis, the formation of new blood vessels, and is considered to be a major regulator of both physiologically and pathologically related angiogenesis, as well as being essential for development of the vascular system. LÄS MER

 3. 3. Injury-Induced Signalling in Arterial Smooth Muscle Cells

  Detta är en avhandling från Sara Moses, Lund University, Dept. Cell and Molecular Biology, BMC C12, 221 84 Lund

  Författare :Sara Moses; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; GAG; Clinical biology; Klinisk biologi; proteoglycan; osteopontin; ERK; MAPK; signalling; smooth muscle cell; injury;

  Sammanfattning : The vascular wall is an active, elastic and integrated organ made up of cellular and extracellular matrix (ECM) components. It is not a static organ; the components dynamically change and reorganize in response to physiological and pathological stimuli. Vascular injury induces a complex healing process, analogous to generalised wound healing. LÄS MER

 4. 4. Insulin signalling in human adipocytes mechanisms of insulin resistance in type 2 diabetes

  Detta är en avhandling från Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Anna Danielsson; Peter Strålfors; Fredrik Nyström; Lena Stensson; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adipocytes; type 2 diabetes; insulin; insulin resistance; insulin signalling; phosphorylation; insulin receptor substrate 1; feedback control; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology Medical cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi Medicinsk cellbiologi;

  Sammanfattning : Prevalensen av fetma ökar drastiskt i stora delar av världen och utgör en stor riskfaktor för att utveckla insulinresistens och typ 2 diabetes. Fettväven kan bli mycket stor om för mycket energi tas upp av kroppen. LÄS MER

 5. 5. Regulation of morphogen signalling during neural patterning in the Xenopus embryo

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Hooi Min Tan Grahn; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Suppressor-of-fused; Gli; β-Catenin; Neural; Xenopus; FGF; Signalling; HtrA1; RDH10; Retinol dehydrogenase; Retinoic acid; Spemann s organizer; Induction; Gradient;

  Sammanfattning : Morphogens such as Hedghog, Wnt, FGF, and retinoic acid are important signals whose concentrations need to be tightly regulated in the vertebrate embryo to ensure body axis development and formation of the central nervous system. We first show that the intracellular cytoplasmic protein XSufu acts as a dual regulator of Hedgehog (Hh) and Wnt signals during neural induction and patterning in the Xenopus embryo. LÄS MER