Sökning: "reglerteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 845 avhandlingar innehållade ordet reglerteknik.

 1. 1. Digital reglering av klimatprocesser

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

  Författare :Lars Jensen; Lunds universitet.; Lund University.; [1978]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Uppvärmning; Ventilation; Reglerteknik; Datorstyrning; Digital teknik; Air conditioning; Mathematical models; Experimentation; Temperature control; Humidity control; Computer simulations; uppvärmning; ventilation; reglerteknik; digital teknik; datorstyrning;

  Sammanfattning : Behovet av klimatreglering har ökat kraftigt sedan 1960-talet. Ett av skälen till detta är den ändrade byggtekníken, som innebär lättare konstruktioner med större inre värmebelastning från belysning, maskiner, personer och solinstrålning genom stora fönsterytor. LÄS MER

 2. 2. Nonlinear Identification and Control with Solar Energy Applications

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Linda Brus; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; feedforward control; model predictive control; nonlinear control; nonlinear systems; recursive identification; solar power; system identification; time delay systems; TECHNOLOGY Information technology Automatic control; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Reglerteknik; Automatic Control; Reglerteknik;

  Sammanfattning : Nonlinear systems occur in industrial processes, economical systems, biotechnology and in many other areas. The thesis treats methods for system identification and control of such nonlinear systems, and applies the proposed methods to a solar heating/cooling plant. LÄS MER

 3. 3. Control of Nitrogen Removal in Activated Sludge Processes

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Pär Samuelsson; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; activated sludge process; non-linear control; external carbon addition; multivariable control; cost-efficient operation; feedforward control; simulators; TECHNOLOGY Information technology Automatic control; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Reglerteknik; Automatic Control; Reglerteknik;

  Sammanfattning : More stringent requirements on nitrogen removal from wastewater are the motivation for this thesis. In order to improve treatment results and enhance cost-efficient operation of wastewater treatment plants, model based control strategies are presented.A Java based simulator for activated sludge processes (JASS) is presented. LÄS MER

 4. 4. Minimum-time sliding mode control of robot manipulators

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Boyko Iliev; Örebro universitet.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Reglerteknik; minimum-time sliding mode control; sliding mode control; maximum-slope sliding lines; Takagi-Sugeno fuzzy systems; robot manipulators; reglerteknik; TECHNOLOGY Information technology Automatic control; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Reglerteknik; Reglerteknik; Automatic Control;

  Sammanfattning : Robot manipulators have a complex and highly nonlinear dynamics, accompanied with a high degree of uncertainty. These properties make them difficult for time-optimal control. The theory of sliding mode control can provide methods, able to cope with the uncertainty and nonlinearity in the system. LÄS MER

 5. 5. Urban water management Modelling, simulation and control of the activated sludge process

  Detta är en avhandling från Uppsala University

  Författare :Mats Ekman; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Automatic Control; Reglerteknik;

  Sammanfattning : During the last few decades, wastewater treatment processes in urban water management have become more and more efficient and complex. Several factors such as urbanization, stricter legislations on effluent quality, economics, increased knowledge of the involved biological, chemical and physical processes as well as technical achievements have been important incentives for the development of more efficient procedures for wastewater treatment plants. LÄS MER