Sökning: "Pediatri"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade ordet Pediatri.

 1. 1. Factors Affecting Coronary Flow in Children

  Detta är en avhandling från Department of Paediatrics, Lund University

  Författare :Elhadi Aburawi; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; cardiopulmonary bypass; transthoracic Doppler echocardiography; coronary flow; Pediatri; endothelial dysfunction; C-reactive protein; Medicin människa och djur ; Pediatrics; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet;

  Sammanfattning : Factors Affecting Coronary Flow in Children Elhadi H. Aburawi, MD, MSc, FRCPI, FRCPCH Division of Paediatric Cardiology, Department of Paediatrics, Lund University, Sweden Abstract Background: A number of inborn and exogenous factors influence the flow and function of the coronary arteries with possible consequences on the cardiovascular risk. LÄS MER

 2. 2. Gene Expression Studies of Hematologic Malignacies

  Detta är en avhandling från Divison of Clinical Genetics

  Författare :Anna Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; extracellular fluids; Haematology; cancer; onkologi; Cytologi; oncology; Cytology; acute myeloid leukemia; acute lymphoblastic leukemia; normal hematopoietic cells; cDNA microarray; gene expression profiling; hematopoiesis; pediatric leukemia; fusion gene; Pediatrics; Pediatri; Clinical genetics; Klinisk genetik; cancerology; Hematologi; extracellulära vätskor;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Varje år insjuknar ca 460 personer i akut leukemi (blodcancer) i Sverige. Leukemi är en sjukdom som drabbar celler med viktiga funktioner i vårt immunförsvar och kännetecknas av att omogna celler ansamlas i framförallt benmärg och blod. LÄS MER

 3. 3. Familjers och vårdpersonals erfareheter av barn och vuxna med autism. Families and staffs experiences of children and adults with autism

  Detta är en avhandling från Department of Health Sciences, Lund University

  Författare :Ylva Benderix; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Ethical Dilemma; Autism; Parents; Sheltered Homes; Medicine human and vertebrates ; Sociology; Pediatri; Pediatrics; Sociologi; Medicin människa och djur ; Violence; Work Climate; Siblings;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte var att öka kunskapen om syskons och föräldrars erfarenheter av barn med autism och utvecklingsstörning, vad som ledde fram till beslutet att söka en plats i en gruppbostad för sitt barn och vad det innebar för föräldrar att deras barn flyttat. Avsikten var också att öka kunskapen om personalens erfarenheter av arbetet i en gruppbostad för barn med autism samt att undersöka arbetsklimatet i gruppbostäder för vuxna med autism. LÄS MER

 4. 4. Cardiac muscle injury in children and experimental animals. Reflections in ECG, especially high-resolution electrocardiography

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Rolf Bennhagen; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pediatrics; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; signal-averaging ECG; ischaemia; cardiac transplantation; Pediatri;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund: Det första elektrokardiogrammet (EKG) utfördes 1887 av Augustus Desiré Waller. Det innebar att spänningsskillnader mellan olika delar av hjärtat, under hjärtats arbete dvs. vid upprepade sammandragningar och avslappningar, kunde registreras med elektroder på kroppens yta. LÄS MER

 5. 5. Initiation of ventilation, surfactant treatment, and lung function after preterm birth

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Lars Björklund; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Respiration; Artificial; Pediatrics; Pediatri; Respiratory Function Tests; Pulmonary Surfactants; Newborn; Respiratory Distress Syndrome; Infant; Premature; Animals;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om lungornas funktion hos för tidigt födda (prematura) barn med brist på surfaktant, ett ämne som normalt ska finnas i lungorna, och hur lungfunktionen hos sådana barn kan förbättras genom tillförsel av det saknade ämnet utifrån. I avhandlingen har också använts en djurmodell (för tidigt födda lamm) för att studera hur konstgjord andning vid födelsen kan påverka effekten av senare surfaktanttillförsel. LÄS MER