Sökning: "neuropsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 137 avhandlingar innehållade ordet neuropsykologi.

 1. 1. Stroke in geriatric patients - Aspects of depression, cognition and motor activity

  Detta är en avhandling från Med Clin, University Hospital of Lund

  Författare :Berit Agrell; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stroke; laterality; rating scales; motoractivity; aphasia; neglect; disability; depression; cognition; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Six depression rating scales, GDS, Zung, CES-D, CPRS-D and Cornell, were compared in 40 patients. The validity was good for all scales except for the Cornell scale. A comprehensive investigation was done in 116 elderly stroke patients. There was no difference in prevalence and severity of post-stroke depression in relation to side of lesion. LÄS MER

 2. 2. Aspects of proteinase-activated receptor-2: A sensor of enzymatic activity at the cell surface

  Detta är en avhandling från Div. of molecular neurobiology, Sölvegatan 17, SE-223 62 Lund, Sweden

  Författare :Anna-Karin Alm; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsychology; Neurology; endometrium.; coagulation; signalling; proteinase; G-protein; cell; receptor; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vår kropp består av en till synes oändlig mängd individuella celler. För att alla dessa celler skall kunna fungera som en helhet måste de meddela sig med varandra. För att en cell i tån ska kunna känna av vad som händer i knät så har den bland annat receptorer på sin yta. LÄS MER

 3. 3. On the Causal Mechanisms of Stuttering

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Neuroscience, Lund University

  Författare :Per A Alm; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; stuttering; neurofysiologi; neuropsykologi; neurophysiology; Neurologi; dystonia; neuropsychology; Neurology; basal ganglia;

  Sammanfattning : Stuttering is one of the most common speech disorders. However, the etiology is poorly understood, and is likely to be heterogeneous. The aim of this thesis was to clarify causal mechanisms, focusing the brain. LÄS MER

 4. 4. Transcriptional dysregulation in L-DOPA-induced dyskinesia

  Detta är en avhandling från Angela Cenci Nilsson,Wallenberg Neuroscience Centre, Neurobiology Division, BMC A11, 221 84 Lund

  Författare :Malin Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical genetics; neurofysiologi; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; CREB; jun; fos; immediate early genes; prodynorphin; striatal plasticity; Parkinson s disease; dyskinesia; Klinisk genetik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Parkinsons sjukdom karaktäriseras av en progressiv degenerering av dopamin-producerande celler. Avsaknad av dopamin resulterar i kardinalsymptomen bradykinesi (långsamma rörelser), akinesi (avsaknad av rörelser), rigiditet (muskelstelhet) samt tremor (lågfrekventa darrningar i händerna, även kallad ”pillertrillar” rörelser). LÄS MER

 5. 5. Experimental Stroke and Neurotrophins: Regulation, function and gene transfer of neurotrophins in rat and mouse models of focal cerebral ischemia

  Detta är en avhandling från Restorative Neurology, Wallenberg Neuroscience Center, University Hospital, 221 84 Lund, Sweden

  Författare :Gunnar Andsberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsychology; Neurology; animal behaviour; striatum; stereology; immunohistochemistry; focal cerebral ischemia; nerve growth factors; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken och den vanligaste orsaken till neurologiskt handikapp. Idag är möjligheten att motverka skadeutvecklingen vid stroke begränsad. LÄS MER