Sökning: "Cecilia Lindholm"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Cecilia Lindholm.

 1. 1. Ansvarighet och redovisning i nätverk : En longitudinell studie om synliggörande och osynliggörande i offentlig verksamhet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Lindholm; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi; Ansvarighet i nätverk; Ansvarighet och redovisning; Relationer och nätverk; Synliggörande och osynliggörande; Offentlig verksamhet; Missbrukarvården inom socialtjänsten; Processer i nätverk; Ansvarighet som process; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Making fundamental changes in the accounting systems of public-sector organisations and introducing management accounting models in those organisations constitutes not only a change in accounting techniques, but more importantly, causes major changes in the processes within which accountability is constructed through interaction between actors. When the use of management accounting methods in the public sector occurs, fundamental ideas about public sector activities change. LÄS MER

 2. 2. Shb and Its Homologues: Signaling in T Lymphocytes and Fibroblasts

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Cecilia Lindholm; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cell biology; Shb; T cell receptor; IL-2 receptor; PDGF receptor; cell signaling; adapter proteins; LAT; Vav; PLC-g1; SLP-76; JAK1; JAK3; Jurkat cells; T cells; NK cells; Apoptosis.; Cellbiologi; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi; medicinsk cellbiologi; Medical Cell Biology;

  Sammanfattning : Stimulation of the T cell receptor (TCR) induces tyrosine phosphorylation of numerous intracellular proteins, leading to activation of the interleukin-2 (IL-2) gene in T lymphocytes. Shb is a ubiquitously expressed adapter protein, with the ability to associate with the T cell receptor and several signaling proteins in T cells, including: the TCR ζ-chain, LAT, PLC-γ1, Vav, SLP-76 and Gads. LÄS MER