Sökning: "Ulf Melin"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden Ulf Melin.

 1. 1. Informationssystem vid ökad affärs- och processorientering : egenskaper, strategier och utveckling

  Författare :Ulf Melin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; informationssystem; informationsteknik; systemutveckling; total quality management; business process reengineering; affärsprocesser; processorientering; förändringsarbete; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Att organisationer ställs inför ökat förändringstryck i form av konkurrens, förfinade kundkrav samt ökad kvalitet i produkter och tjänster är välkänt. Organisationer försöker möta detta genom förändring av egen verksamhet - en förändring som numera ofta innehåller ökad processorientering och kund/affärsorientering. LÄS MER

 2. 2. Koordination och informationssystem i företag och nätverk

  Författare :Ulf Melin; Göran Goldkuhl; Anders G. Nilsson; Björn Axelsson; Jan Ljungberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; koordination; informationssystem; affärssystem; nätverk; affärsrelation; organisering; Informatics; Informatik;

  Sammanfattning : Organisatorisk koordination, informationssystem och IT-system är nyckelord i denna avhandling. Att koordinera är en grundläggande del av verksamhet eftersom denna handling syftar till att öka sannolikheten för att nå mål. Att förstå koordination har engagerat forskare från olika ämnesområden under en längre tid. LÄS MER

 3. 3. The modified iosipescu shear test for measuring strengths and constitutive behavior of composites

  Författare :Niklas Melin; Jonas Neumeister; Ulf Stigh; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Other engineering mechanics; Övrig teknisk mekanik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Social delaktighet i teori och praktik : Om barns sociala delaktighet i förskolans verksamhet

  Författare :Eva Melin; Ulf Janson; Britta Högberg; Bert Danermark; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; children s participation; participation in preschool; preschools acitivities; structure-agency; emergence; supervenience; critical realism; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis seeks to explain social participation in pre-schools for children with and without Down’s syndrome. The explanation is achieved by use of an explanatory model of social participation, designed on the basis of critical realism, which has been used in an empirical study of how social participation emerges in practice. LÄS MER

 5. 5. Designing for Transformational Change in School : Digitalizing the Digitized

  Författare :Annika Agélii Genlott; Åke Grönlund; Annika Andersson; Olga Viberg; Ulf Melin; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Design Science Research; Digitalization; Information Systems artifact; School organization; School leadership;

  Sammanfattning : Digital technologies have gained a prominent role in education and schools, but research concerning how digital technologies can create better conditions for improved teaching and enhanced learning for students is scarce and inconclusive. Successful use of digital technologies requires a complex combination of interacting factors, including integrating technology and pedagogy as well as organizing and leading a structured transformation process. LÄS MER