Sökning: "Film Studies"

Visar resultat 1 - 5 av 642 avhandlingar innehållade orden Film Studies.

 1. 1. ”Filmreformens förste avantgardist” : Experimentfilmaren Peter Kylberg

  Detta är en avhandling från Mediehistoriskt arkiv, Mediehistoria Lunds universitet

  Författare :Lars Diurlin; Lund University.; Lunds universitet.; [2017-12-19]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Peter Kylberg; Avant-Garde; Experimental; Film Policies; Cultural Policies; Swedish Cinema; Swedish Welfare State; Film Studies; Modernism; Cinematic Modernism; Abstraction; Negation; The Swedish Film Institute; Harry Schein; Svensk Filmindustri; Sandrews; Sveriges Radio; Minor Cinemas; Statens Filmpremienämnd; Diary Film; Exile Film; Autobiographical Film; Trance Film; City Symphonies; Expanded Cinema; Structural Film; Gesamtkunstwerk;

  Sammanfattning : This dissertation is about the Swedish filmmaker, painter and composer Peter Kylberg (1938). Kylberg’s nine films produced between 1959 and 1996 serves as a historical delimitation. A purpose of the study is to critically review the existing historical writing surrounding Swedish film culture and film politics, during the timespan in focus. LÄS MER

 2. 2. Hellraiser : om Clive Barkers film

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Anna Arnman; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; Film Studies; Filmvetenskap; Horror; genre; body; monstrous; aesthetics; Cenobites; sexuality; family; house; religion; 80´s horror films; Monstrous; Aesthetics; Sexuality; Family; House; Religion; Konstvetenskap; Art History; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Genre; General and comparative literature; Body;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jag kommer i denna avhandling att resonera kring frågor om skräckfilm som genre och studera hur Hellraiser förhåller sig till dess teman och problem. Hellraiser är en skräckfilm och således, på gott och ont, bunden till en kontroversiell genre. LÄS MER

 3. 3. Tabu : Filmaren Vilgot Sjöman

  Detta är en avhandling från Filmhäftet, Lund

  Författare :Anders Åberg; Växjö universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; Film Studies; Filmvetenskap; film; filmregissörer; svensk filmhistoria; politik; sex; censur; Political Cinema; Swedish Film; Sjöman;

  Sammanfattning : This thesis is a thematic and historical analysis of of Sjöman’s œuvre and its significance for Swedish film culture, focussing on his most important films during the 1960s and 1970s. Sjöman started as a novelist in the late 1940s, and has since then accomplished an œuvre consisting of some 60 works, mostly novels, plays, essays, and films. LÄS MER

 4. 4. The Most Delicate Subject : A History of Sex Education Films in Sweden

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Elisabet Björklund; Lund University.; Lunds universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Film Studies; Filmvetenskap; sex education film; sexuality and Swedish cinema; censorship; genre; exploitation; pornography; gender; Swedish welfare state; Swedish sin ; Language of Love-films; school film; Sex education film; “Swedish sin”; Language of Love films;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to present a history of sex education films in Sweden, from their beginnings until the late 1970s, relating the films to the changing historical context of the Swedish welfare society. Within this framework, the dissertation explores two main sets of questions. LÄS MER

 5. 5. En fiende till civilisationen manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet

  Detta är en avhandling från Lund : Sekel Bokförlag

  Författare :Tommy Gustafsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Film Studies; Filmvetenskap; Historia; History; Gender Studies; Genusvetenskap; Boyhood; Censorship; Children; Consumerism; Fatherhood; Gender relations; Love; Masculinity; Melodrama; The pluralism of film; Racism; Sexuality; Swedish film of the 1920s; New woman; Gender Relations; “The Pluralism of film”; The New Woman; Youth Culture; Boyish Masculinity; Queer; Popularity; Stereotypes; Race; Modern Masculinity; Gösta Ekman; Gender; Film Culture; Ethnicity; Class; Homosexuality; Emotions; Consumer Culture; Swedish Film of the 1920s;

  Sammanfattning : The setting for this study is Swedish film culture of the 1920s, which has been studied with a focus on representations of masculinity and gender relations according to four themes: 1) children and youth 2) fatherhood and love 3) sexuality and popularity 4) ethnicity and racial stereotyping.      The rise of new consumer culture in the first decades of the 20th century created turmoil between traditional and modern values, not least when it came to conceptions of gender. LÄS MER