Sökning: "“The Pluralism of film”"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden “The Pluralism of film”.

 1. 1. En fiende till civilisationen manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet

  Detta är en avhandling från Lund : Sekel Bokförlag

  Författare :Tommy Gustafsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Film Studies; Filmvetenskap; Historia; History; Gender Studies; Genusvetenskap; Boyhood; Censorship; Children; Consumerism; Fatherhood; Gender relations; Love; Masculinity; Melodrama; The pluralism of film; Racism; Sexuality; Swedish film of the 1920s; New woman; Gender Relations; “The Pluralism of film”; The New Woman; Youth Culture; Boyish Masculinity; Queer; Popularity; Stereotypes; Race; Modern Masculinity; Gösta Ekman; Gender; Film Culture; Ethnicity; Class; Homosexuality; Emotions; Consumer Culture; Swedish Film of the 1920s;

  Sammanfattning : The setting for this study is Swedish film culture of the 1920s, which has been studied with a focus on representations of masculinity and gender relations according to four themes: 1) children and youth 2) fatherhood and love 3) sexuality and popularity 4) ethnicity and racial stereotyping.      The rise of new consumer culture in the first decades of the 20th century created turmoil between traditional and modern values, not least when it came to conceptions of gender. LÄS MER

 2. 2. Ulf Björlin - dirigenten, kompositören, arrangören

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för musik- och teatervetenskap, Stockholms universitet

  Författare :Louise Eulau; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; conducting; conductor; composing; composer; arranging; art music; popular music; twentieth-century; musicology; Bellman; Bjorlin; Björlin; Nadia Boulanger; Markevitch; Stravinsky; Taube; Sweden; dirigering; dirigent; komposition; kompositör; tonsättare; arrangering; arrangör; konstmusik; musikvetenskap; Bellman; Björlin; Boulanger; Markevitj; Stravinskij; Taube; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; Musicology; musikvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the Swedish conductor, composer and arranger Ulf Björlin (1933-1993). As no systematic inventory of Björlin’s work has previously been made, a comprehensive collection of his compositions, arrangements, recordings, concerts and work as a producer has been undertaken here. LÄS MER