Sökning: "Boyish Masculinity"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Boyish Masculinity.

 1. 1. En fiende till civilisationen : manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet

  Författare :Tommy Gustafsson; Kristian Gerner; Erik Hedling; Irene Andersson; Jan Olsson; Historia; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; Boyhood; Censorship; Children; Consumerism; Fatherhood; Gender relations; Love; Masculinity; Melodrama; The pluralism of film; Racism; Sexuality; Swedish film of the 1920s; New woman; Film; Filmvetenskap; History; Historia; Gender studies; Genus; Film Studies; Filmvetenskap; Historia; History; Gender Studies; Genusvetenskap; Masculinity; Gender Relations; “The Pluralism of film”; The New Woman; Youth Culture; Boyish Masculinity; Queer; Popularity; Stereotypes; Race; Modern Masculinity; Gösta Ekman; Gender; Film Culture; Ethnicity; Class; Homosexuality; Emotions; Consumer Culture; Swedish Film of the 1920s;

  Sammanfattning : The setting for this study is Swedish film culture of the 1920s, which has been studied with a focus on representations of masculinity and gender relations according to four themes: 1) children and youth 2) fatherhood and love 3) sexuality and popularity 4) ethnicity and racial stereotyping.      The rise of new consumer culture in the first decades of the 20th century created turmoil between traditional and modern values, not least when it came to conceptions of gender. LÄS MER

 2. 2. Kan Batman vara rosa? Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola

  Författare :Anette Hellman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Performativity; gender; masculinity; normality; pre-school; children; negotiation;

  Sammanfattning : Abstract Title: Have you Ever Seen a Pink Batman? Negotiating Boyishness and Normality at a Preschool. Language: Swedish with a summary in English Keywords: Performativity, gender, masculinity, normality, pre- school, children, negotiation ISBN: 978-91-7346-689-9 Gender research has long argued that gender is constructed through social processes. LÄS MER