Sökning: "Modern Masculinity"

Visar resultat 1 - 5 av 42 avhandlingar innehållade orden Modern Masculinity.

 1. 1. En fiende till civilisationen manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet

  Detta är en avhandling från Lund : Sekel Bokförlag

  Författare :Tommy Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Film Studies; Filmvetenskap; Historia; History; Gender Studies; Genusvetenskap; Boyhood; Censorship; Children; Consumerism; Fatherhood; Gender relations; Love; Masculinity; Melodrama; The pluralism of film; Racism; Sexuality; Swedish film of the 1920s; New woman; Gender Relations; “The Pluralism of film”; The New Woman; Youth Culture; Boyish Masculinity; Queer; Popularity; Stereotypes; Race; Modern Masculinity; Gösta Ekman; Gender; Film Culture; Ethnicity; Class; Homosexuality; Emotions; Consumer Culture; Swedish Film of the 1920s;

  Sammanfattning : The setting for this study is Swedish film culture of the 1920s, which has been studied with a focus on representations of masculinity and gender relations according to four themes: 1) children and youth 2) fatherhood and love 3) sexuality and popularity 4) ethnicity and racial stereotyping.      The rise of new consumer culture in the first decades of the 20th century created turmoil between traditional and modern values, not least when it came to conceptions of gender. LÄS MER

 2. 2. Modern men A Norwegian 30-year longitudinal study of intergenerational transmission and social change

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Margunn Bjørnholt; Örebro universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fathering; intergenerational transmission; longitudinal qualitative research; masculinities; men; part-time; social change; work–family; Gender Studies; Genusvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation addresses men and change, intergenerational transmission, historical change and agency, employing as a case a longitudinal follow-up study over two generations of men, where the fathers participated in an experimental research project, the Work-Sharing Couples Project, which aimed to promote egalitarian work–family adaptations in Norway in the early 1970s. The original project was based on both spouses working part-time and shift parenting. LÄS MER

 3. 3. Mechanicus : Performing an Early Modern Persona

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jacob Orrje; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; mechanics; performance; virtue; persona; mathematics; self fashioning; education; masculinity; age; oeconomy; cameralism; Sweden; eighteenth century; intergenerational relationships; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This thesis studies mechanics as a means of making men, rather than machines. Drawing on Swedish sources from 1700–50, it approaches mechanics as an exercise of a virtuous subject, known to his contemporaries as the “mechanicus”. LÄS MER

 4. 4. Duellanten och rättvisan. Duellbrott och synen på manlighet i stormaktsväldets slutskede

  Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

  Författare :Christopher Collstedt; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Humaniora; History; Humanities; Genusvetenskap; Gender studies; virtue; violence; Sweden; religion; nobility; New Cultural History; military; masculinity; jurisprudence; judicial discourse; honour; ethics; early modern; crimes of duelling; culture; Historia; Modern history up to circa 1800 ; Tidig modern historia till ca. 1800 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna bok utforskas den rättsliga hanteringen av duellbrott som ärekränkningar och dueller med dödlig utgång under stormaktsväldets slutskede. Med inspiration från New Cultural History och teorier om manlighet och våld analyseras lagtexter, rättsfall, prästers och rättslärdas skrifter samt anklagade duellanters brev och nådeansökningar. LÄS MER

 5. 5. Den svenske mannens gränsland Manlighet, nation och modernitet i Sven Lidmans Silfverstååhlsvit

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Linn Areskoug; Uppsala universitet.; Högskolan i Gävle.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; Masculinity; modernity; fin-de-siècle; conservative nationalism; the ideas of 1914; gender theory; ethnicity; bourgeois masculinity; the bourgeois family; nationalistic narratives; the critique of the modern society; national heroism;

  Sammanfattning : This thesis deals with the nationalistic imaginary in the novels of Sven Lidman, published 1910–1913. The novels hold forth a conservative point-of-view that embraces the bourgeois ideal of masculinity and the idea of the healthy, Swedish rural way of life as opposed to the destructive metropolis. LÄS MER