Sökning: "Chinese"

Visar resultat 1 - 5 av 272 avhandlingar innehållade ordet Chinese.

 1. 1. Aspect, tense and mood : Context dependency and the marker LE in Mandarin Chinese

  Detta är en avhandling från Department of East Asian Languages, Lund University

  Författare :Marita Ljungqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Chinese; Languages and literatures of South and South-East Asia; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien; pragmatics; marker; semantics; temporality; Relevance Theory; tense; mood; Mandarin Chinese; aspect;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Markören LE i kinesiska är speciell av flera olika skäl. Bland annat kan den uppträda på två ställen i en sats, dels direkt efter ett verb och dels i slutet av en mening. Beroende på var den uppträder kan den ofta - men inte alltid - påverka meningen på olika sätt. LÄS MER

 2. 2. Temporal Adverbs in Modern Standard Chinese : A Decompositional Inquiry

  Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Jens Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; decompositionality; semantics; temporality; Chinese; word class theory; temporal adverbs;

  Sammanfattning : Temporal adverbs (时间副词 shíjiān fùcí) in Modern Standard Chinese (MSC) are a group of words assuming the role of adverbial modifier (状语 zhuàngyǔ), expressing a temporal notion. Both characteristics are problematic; adverbs (副词 fùcí) are defined as a word class with the sole function of assuming the role of adverbial modifier, but several words traditionally categorized as temporal adverbs have syntactic functions outside this scope. LÄS MER

 3. 3. Barnlitteratur som medel och mål : Zhang Tianyi och den kinesiska barnlitteraturens utveckling

  Detta är en avhandling från Department of East Asian Languages, Lund University

  Författare :Kerstin Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; General and comparative literature; Chinese literature; children s literature; national forms; comparative literature; literary tradition; Languages and literatures of South and South-East Asia; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien; Chinese; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I min avhandling har jag sökt den kinesiska barnbokens litterära rötter. Jag har studerat dess utveckling och dess samband med författaren Zhang Tianyi, som enligt den officiella bilden betraktas som en av föregångarna på barnlitteraturens område. LÄS MER

 4. 4. The object markers ba and jiang in modern literary Chinese

  Detta är en avhandling från Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

  Författare :Wai-Ling Ragvald; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literary Chinese; South-East China; object marker; jiang; ba; instrumental; disposal construction; pattern; action verbs; style; euphony; four character phrase; Mandarin; tradition; Cantonese; Minnan dialect; Hakka; East and Central China; North China; Taiwan; Hong Kong;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English Modern standard written Chinese has two common object markers, 把 ba and 将 jiang, both of which mark a direct object preceding the verb. Both markers appear to have been widely used in the spoken language of the Tang dynasty but the actual distribution is not entirely clear. LÄS MER

 5. 5. Tjerita and Novel. Literary Discourse in Post New Order Indonesia

  Detta är en avhandling från LUND UNIVERSITY Centre for Languages and Literature Box 201, 221 00 Lund Sweden

  Författare :Stefan Danerek; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Chinese; Kinesiska och språk från Syd- och Sydostasien; social change; Literary development; gender; Indonesia; discourse analysis; short story; Ayu Utami; Languages and Literature studies specific languages ; Languages of South and South-East Asia; Språk- och litteraturvetenskap särskilda språk ; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Arbetet undersöker utvecklingar i romanen och novellen av författare som växte upp under New Order (1966-1998). Det är baserat på en survey av de båda genrerna, främst novellen som är tämligen omfattande. LÄS MER