Sökning: "Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien.

 1. 1. Tjerita and Novel. Literary Discourse in Post New Order Indonesia

  Detta är en avhandling från LUND UNIVERSITY Centre for Languages and Literature Box 201, 221 00 Lund Sweden

  Författare :Stefan Danerek; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Chinese; Kinesiska och språk från Syd- och Sydostasien; social change; Literary development; gender; Indonesia; discourse analysis; short story; Ayu Utami; Languages and Literature studies specific languages ; Languages of South and South-East Asia; Språk- och litteraturvetenskap särskilda språk ; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Arbetet undersöker utvecklingar i romanen och novellen av författare som växte upp under New Order (1966-1998). Det är baserat på en survey av de båda genrerna, främst novellen som är tämligen omfattande. LÄS MER

 2. 2. Indonesian Literature vs New Order Orthodoxy. The Aftermath of 1965-1966

  Detta är en avhandling från Department of East Asian Languages, Box 713, 220 07, Lund

  Författare :Anna-Greta Nilsson-Hoadley; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien; Languages and literatures of South and South-East Asia; human rights; culture; political ideas; Communism; army; New Order; Indonesia; literature; Chinese; history; Political history; Politisk historia; Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Regimskiftet 1965-1966 i Indonesien åtföljdes av en massaker på kommunister och vänstersympatisörer, varvid uppskattningsvis 1/2 miljon människor fick sätta livet till. Ytterligare 100. LÄS MER

 3. 3. Amerta Movement of Java 1986-1997 : An Asian Movement Improvisation

  Detta är en avhandling från Department of East Asian Languages, Lund University

  Författare :Lise Lavelle; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; improvisation; everyday movements; individuality; physicality; nature and spiritual life; identity; cultural roots; transformation; blosssoming; new developments; communication; bodily expression; flux; intercultural dialogue; Languages of South and South-East Asia; Chinese; Kinesiska och språk från Syd- och Sydostasien;

  Sammanfattning : Amerta Movement is free bodily movement combining the wisdom of Asia with contemporary western dynamics. It is both a concept and a practice. Life is viewed in terms of flux. LÄS MER

 4. 4. Barnlitteratur som medel och mål : Zhang Tianyi och den kinesiska barnlitteraturens utveckling

  Detta är en avhandling från Department of East Asian Languages, Lund University

  Författare :Kerstin Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; General and comparative literature; Chinese literature; children s literature; national forms; comparative literature; literary tradition; Languages and literatures of South and South-East Asia; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien; Chinese; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I min avhandling har jag sökt den kinesiska barnbokens litterära rötter. Jag har studerat dess utveckling och dess samband med författaren Zhang Tianyi, som enligt den officiella bilden betraktas som en av föregångarna på barnlitteraturens område. LÄS MER

 5. 5. Burakumin and Shimazaki Toson's Hakai: Images of Discrimination in Modern Japanese Literature

  Detta är en avhandling från Institutionen för Östasiatiska Språk

  Författare :René Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturteori; litteraturkritik; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; literature criticism; Shimazaki Toson; General and comparative literature; Discrimination; Burakumin; Eta; Japan; Modern Literature; Korean; Japanese; Koreanska; Paleo-Siberian languages and literatures; japanska och paleosibiriska språk; Languages and literatures of South and South-East Asia; Chinese; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Shimazaki Toson (1872 - 1943) anses vara Japans främste företrädare för shizenshugi - en japansk form av fransk Naturalisme. Hans debut som romanförfattare skedde 1906 med Hakai - Löftesbrottet. Romanen anses allmänt vara en representant för kokuhaku shosetsu, eller en "bekännelseroman". LÄS MER