Sökning: "Björn Apelkvist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Björn Apelkvist.

  1. 1. Moderskonflikten i Lars Noréns åttiotalsdramatik

    Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

    Författare :Björn Apelkvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literary theory; literature criticism; General and comparative literature; Teatervetenskap; Dramatic art; Humaniora; Humanities; Narcissism; Existential Psychology; Rollo May; Family Crisis; Maternal Domination; Swedish Drama; Modern Drama; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen presenterar ett närstudium av fjorton centrala pjäser skrivna av den svenske författaren Lars Norén (1944-) under perioden 1979-90. I centrum ställs frågan om den ouppklarade relationen till modern, i första hand hos de vuxna, vanligtvis redan in i medelåldern hunna barn som gestaltas i dessa pjäser. LÄS MER