Sökning: "theatre of cruelty"

Hittade 1 avhandling innehållade orden theatre of cruelty.

  1. 1. Aska, Tomhet & Eld. Outsiderproblematiken hos Bruno K. Öijer

    Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

    Författare :Per Bäckström; [2003]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; General and comparative literature; theatre of cruelty; genre; rock’n’roll; performance; orality; metaphor; poetics; manifest; Feber; stencil journals; Guru Papers; outsider; avant-garde; Bruno K. Öijer; poetry; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

    Sammanfattning : The topic of this dissertation is the work of the poet Bruno K. Öijer (b. 1951). My thesis is, that a recognition of how he has assumed the outsider position is vital for an understanding of his work, and that it also may contribute to an explanation of his particular importance in the cultural arena of the early 70s. LÄS MER