Sökning: "Sense of control"

Visar resultat 1 - 5 av 415 avhandlingar innehållade orden Sense of control.

 1. 1. Bortom kontroll? : Den svenska kemikalieövervakningens logik

  Författare :Simon Haikola; Jonas Anshelm; Per Gyberg; Magnus Boström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chemicals control; chemicals regulation; uncertainty; risk regulation; environmental monitoring; simulacra; environmental politics; substitution principle; precautionary principle; Kemikaliekontroll; kemikaliereglering; osäkerhet; riskreglering; miljögiftsövervakning; miljöövervakning; simulacra; miljöpolitik; kemikaliepolitik; produktvalsprincipen; försiktighetsprincipen;

  Sammanfattning : Kemikalier utgör en grundläggande beståndsdel av det senindustriella samhället, och en omfattande produktion av kemikalier brukar allmänt anses som en nödvändig förutsättning för teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt. I Sverige ledde miljölarmen om DDT, PCB och kvicksilver på 1960- och 1970-talet till inrättandet av ett system för kemikaliekontroll som brukar framhållas som ett av världens främsta. LÄS MER

 2. 2. Practical tools for the configuration of control structures

  Författare :Miguel Castaño Arranz; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Reglerteknik; Control Engineering;

  Sammanfattning : Process industries have to operate in a very competitive and globalized environment, requiring efficient and sustainable production processes. Production targets need to be translated into control objectives and are usually formulated as performance specifications of the process. LÄS MER

 3. 3. On LQG-Optimal Event-Based Sampling

  Författare :Marcus Thelander Andrén; Institutionen för reglerteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Event-based control; LQG control; sampled-data control; Stochastic control; Event-based PID control; Event-based state estimation; stochastic triggering;

  Sammanfattning : Event-based control is a promising concept for the design of resource-efficient feedback systems, where events such as sampling, actuation, and data transmissions are triggered reactively based on monitored control performance rather than a periodic timer. In this thesis, we investigate how sampling and communication events should be triggered to fully exploit the potential of event-based control based on the classic linear–quadratic–Gaussian (LQG) framework. LÄS MER

 4. 4. Ekonomisk styrning för förändring : en studie av ekonomiska styrinitiativ i hälso- och sjukvården

  Författare :Tomas Blomquist; Johann Packendorff; Rolf A. Lundin; Anders Söderholm; Torbjörn Stjernberg; Lars Lindkvist; Rolf A Lundin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Management accounting and control; organisational change; management control initiatives; health care; organising processes; projectification; space; time; actor categories;

  Sammanfattning : Since the end of the 1980’s  Swedish county council managers has been preoccupied with planning and implementing organisational change in order to alleviate the financial problems and to create more efficient production systems. Many of these efforts to change have implied changing the systems for management accounting and control, changes that have been inspired both by market-oriented ideologies and by the governance principles of large corporations in the private sector. LÄS MER

 5. 5. Distributed Estimation of Network Cardinalities

  Författare :Riccardo Lucchese; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Reglerteknik; Control Engineering;

  Sammanfattning : In distributed applications knowing the topological properties of the underlying communication network may lead to better performing algorithms. For instance, in distributed regression frameworks, knowing the number of active sensors allows to correctly weight prior information against evidence in the data. LÄS MER