Sökning: "large for gestational"

Visar resultat 1 - 5 av 63 avhandlingar innehållade orden large for gestational.

 1. 1. Being Born Large for Gestational Age Metabolic and Epidemiological Studies

  Detta är en avhandling från Uppsala : Universitetsbiblioteket

  Författare :Fredrik Ahlsson; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; large for gestational; glucose production; lipolysis; insulin resistance; intergenerational; gestational diabetes mellitus; stable isotopes; pregnant women; newborn infant; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Palliative medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Palliativ medicin;

  Sammanfattning : Obesity is a major health problem in the Western world. Mean birth weight has increased during the last 25 years. One explanation is that the proportion of large for gestational age (LGA) infants has increased. Such infants risk developing obesity, cardiovascular disease and diabetes later in life. LÄS MER

 2. 2. Ultrasound prediction of large fetuses. Epidemiological and clinical investigations

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Gun Lindell; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Two-dimensional ultrasound; three-dimensional ultrasound; fetus; intrauterine growth; maternal characteristic; large-for-gestational age; antenatal calculation; Bayesian theorem; fetal weight; estimation; post-term fetus; fetal macrosomia;

  Sammanfattning : The proportions of newborns with a birth weight (BW) >4,000 g and of macrosomic newborns (BW >4,500 g) have increased during the last two decades, parallel with an increasing maternal pre-pregnancy body mass index (BMI) and age at the time for pregnancy. Delivery of a large fetus, especially >4,500 g might cause perinatal complications for both the mother and her child. LÄS MER

 3. 3. The Epidemiology of Childhood Celiac Disease: A Social Epidemiological Perspective on Perinatal Factors

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Carl Johan Wingren; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Celiac Disease; Children; Risk Factors; Sibling design; Social Epidemiology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under livets gång utsätts vi för en mängd exponeringar som påverkar vår hälsa. I denna avhandling har vi försökt förstå hur olika exponeringar påverkar risken för celiaki (glutenintolerans) hos barn. Vi har utnyttjat information i nationella register och använt epidemiologiska metoder. LÄS MER

 4. 4. Risk factors and adverse pregnancy outcomes in small-for-gestational-age births

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Britt Clausson; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrics and gynaecology; Pregnancy; birthweight; fetal growth retardation; small-for-gestational age; maternal anthropometrics; genetic; caffeine; stillbirth; postterm pregnancy; birthweight standard; Obstetrik och kvinnosjukdomar; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar; Obstetrics and Gynaecology; obstetrik och gynekologi;

  Sammanfattning : The studies were undertaken to evaluate risk factors and outcomes in small-for-gestational-age (SGA) births, in cohort studies using the population-based Swedish Birth, Twin and Education Registers. A cohort study of pregnant women from Uppsala County evaluated the effect on birthweight by caffeine. LÄS MER

 5. 5. Gestational Diabetes Mellitus - Diagnostic Implications During Pregnancy and Follow-Up

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Rickard Claesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gestational diabetes mellitus GDM ; Oral glucose tolerance test; Type-2 diabetes; Diagnostic criteria; HbA1c; Screening test; Follow-up; Body mass index BMI ; Glucose levels; Large for gestational age LGA ; Seasonal variation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER