Sökning: "gestational diabetes mellitus"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade orden gestational diabetes mellitus.

 1. 1. The genetic background of gestational diabetes mellitus

  Detta är en avhandling från Dept of Diabetes and Celiac Disease

  Författare :Anastasia Papadopoulou; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gestational diabetes mellitus; HLA; TCF7L2; PTPN22; Post partum diabetes; Type 1 Diabetes; Type 2 Diabetes; Islet Cell Autoantibodies;

  Sammanfattning : The aims of this work is to better determine the genetic background of gestational diabetes (GDM) and to examine how specific genes affect the development of diabetes post partum. In the DiPiS (Diabetes Prediction in Skåne) study we typed for HLA-DQB1 alleled, the transcription factor 7-like 2(TCF7L2) rs7903146, rs12255372 and rs7901695 SNPs, the 1858 C>T SNP of the protein tyrosine phosphatase non-receptor 22 (PTPN22) gene and we tested for the presence of islet cell autoantibodies against glutamic acid decarboxylase 65 (GAD65), insulinoma-associated antigen 2 (IA-2) and insulin in women who had been diagnosed with GDM at least once during 2000-2004. LÄS MER

 2. 2. Genetic and Metabolic Markers for the Development of Diabetes after Gestational Diabetes Mellitus

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Magnus Ekelund; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oral glucose tolerance tests; Genetics; Autoimmunity; Insulin sensitivity; Gestational diabetes mellitus; Insulin secretion; HbA1c; Fasting glucose; FTO-gene; Postpartum diabetes;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING PÅ SVENSKA Graviditetsdiabetes (GDM) definieras som ett diabetestillstånd som upptäcks under graviditet. Ofta orsakas detta tillstånd av de hormonförändringar som uppträder under graviditet vilka medför en ökad insulinresistens, dvs. LÄS MER

 3. 3. Genetic and immunological risk factors of gestational diabetes mellitus

  Detta är en avhandling från Lund University Department of Clinical Sciences Diabetes and Endocrinology Malmö University Hospital

  Författare :Nael Shaat; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; GDM; Association; genetics; gestational diabetes mellitus metabolic syndrome; MODY; type 1 diabetes; risk factors; type 2 diabetes; Endocrinology; diabetology; secreting systems; autoimmunity; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Graviditetsdiabetes (GDM) definieras som nedsatt glukostolerans av varierande svårighets¬grad som upptäcks under graviditet och som oftast försvinner efter förlossning. GDM innebär ökad risk för såväl moder som barn. LÄS MER

 4. 4. Gestational Diabetes Mellitus - Diagnostic Implications During Pregnancy and Follow-Up

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Rickard Claesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gestational diabetes mellitus GDM ; Oral glucose tolerance test; Type-2 diabetes; Diagnostic criteria; HbA1c; Screening test; Follow-up; Body mass index BMI ; Glucose levels; Large for gestational age LGA ; Seasonal variation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Gestational diabetes mellitus experiences of pregnant women, midwives, and obstetricians and the performance of screening

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university

  Författare :Margareta Persson; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gestational diabetes mellitus; pregnant women; midwife; obstetrician; grounded theory; qualitative content analysis; questionnaire; medical data; experiences; antenatal care; organization of antenatal care; maternal health care; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar; Obstetrics and Gynaecology; obstetrik och gynekologi;

  Sammanfattning : In Sweden, there is currently no consensus addressing the screening, diagnostics and treatment of gestational diabetes mellitus (GDM). In addition, there is little knowledge on the impact of GDM on the daily life of pregnant women and the experiences of health care professionals providing maternal health care to women with GDM. LÄS MER