Sökning: "Body mass index BMI"

Visar resultat 1 - 5 av 204 avhandlingar innehållade orden Body mass index BMI.

 1. 1. Lumbar spinal stenosis Body mass index and the patient's perspective

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Björn Knutsson; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Antonovsky; back pain; BMI; body mass index; Bygghalsan; cohort study; coping; EQ-5D; excess weight; leg pain; LSS; lumbar spinal stenosis; obesity; ODI Oswestry disability index; overweight; patient-centered; patient-physician relationship; patient-perspective; patient-related-outcome-measure; PROMs; qualitative study; spinal stenosis; salutogenesis; salutogenic; sciatica; spine surgery; suffering; Swedish spine register; Swespine; VAS; weight loss; weight change; Orthopaedics; Ortopedi;

  Sammanfattning : During recent decades, lumbar spinal stenosis (LSS) has become the most common indication for spine surgery, a change that coincides with a higher worldwide prevalence of overweight and obesity. Thus, surgical treatment of LSS in the overweight and obese population is common and increasing in scope. LÄS MER

 2. 2. Body mass index, cognitive ability, and dementia prospective associations and methodological issues in late life

  Detta är en avhandling från Jönköping : Intellecta infolog

  Författare :Anna Dahl; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aging; body mass index; cognition; dementia; epidemiology; longitudinal; population-based; prospective; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Older people and ageing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : The aims of the present study were to investigate the association between overweight and cognitive ability and dementia, and to evaluate the usefulness of self-reported body mass index (BMI) in late life and various data sources commonly used in epidemiological studies to identify persons with dementia. Data were drawn from three population-based studies: the Swedish Adoption/Twin Study of Aging (SATSA), Aging in Women and Men: A Longitudinal Study of Gender Differences in Health Behaviour and Health among Elderly (the Gender Study), and the Finnish Lieto Study. LÄS MER

 3. 3. Economic perspectives on the obesity epidemic

  Detta är en avhandling från Jönköping : Intellecta infolog

  Författare :Åsa Ljungvall; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Obesity; body-mass index; BMI; waist circumference; inequality; socioeconomic inequalities; concentration index; socioeconomic disparities; time trends; economic freedom; misreporting; misclassification;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingen tar sin utgångspunkt i de omfattande ökningarna i övervikt och fetma som har observerats, och blivit ett stort folkhälsoproblem, runtom i världen, och som har kommit att benämnas fetma-epidemi. Det inledande kapitlet motiverar att fetma studeras från ekonomiska perspektiv och ger en bakgrund till de efterföljande kapitlen. LÄS MER

 4. 4. Human body composition. Reference data and anthropometric equations. The metabolic syndrome and risk

  Detta är en avhandling från Jönköping : Intellecta infolog

  Författare :Ingrid Larsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adults; anthropometry; atherosclerotic morbidity; body composition; body fat; cardiovascular disease; DEXA; dual energy x-ray absorptiometry; fat-free mass; FFM; humans; metabolic syndrome; morbidity; mortality; prediction equations; randomly selected sample; reference data; sagittal trunk diameter; TBK; total body potassium; waist circumference;

  Sammanfattning : The determination of body composition is a key to the understanding of the relation between obesity and disease. In order to evaluate body composition data, reference values are needed. Since methods with high validity and reproducibility are expensive and often time consuming, simpler techniques based on anthropometry are needed. LÄS MER

 5. 5. The importance of body mass index and weight-change in patients with coronary artery disease

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Linn Kennedy; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; Cardiovascular system; Medicin människa och djur ; Kardiovaskulära systemet; prognosis; coronary artery disease; body mass index;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det är välkänt att övervikt och fetma är starkt associerade med sjukliga förändringar i hjärtkärlsystemet och ökar risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom och förtida död. Trots att viktnedgång hos överviktiga kan leda till en tillbakagång av sjukliga förändringar i hjärta och kärl, har man dock inte klart visat att viktnedgång leder till minskad risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom eller till förbättrad överlevnad. LÄS MER