Sökning: "Oral glucose tolerance test"

Visar resultat 1 - 5 av 59 avhandlingar innehållade orden Oral glucose tolerance test.

 1. 1. Impaired Glucose Tolerance in Childhood Obesity Contribution of Glucagon, GLP-1 and Inflammation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hannes Manell; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Childhood obesity; impaired glucose tolerance; type 2 diabetes; glucagon; glucagon-like peptide-1; dipeptidyl peptidase-4; inflammation; free fatty acids; insulin; visceral adiposity; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : In the wake of increased obesity prevalence, impaired glucose tolerance (IGT) and type 2 diabetes (T2D) in childhood and adolescence is increasingly common. Given the negative impacts these conditions have on health over time, understanding the pathophysiology in those affected early in life is important. LÄS MER

 2. 2. GENERAL ORAL GLUCOSE TOLERANCE TEST DURING PREGNANCY, AN OPPORTUNITY FOR IMPROVED PREGNANCY OUTCOME AND IMPROVED FUTURE HEALTH

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Eva Anderberg; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; opinions on care; Gestational diabetes mellitus; general oral glucose tolerance test; screening; follow-up; postpartum; pregnancy outcome; use of health care;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Graviditetsdiabetes (GDM) definieras som förhöjt blodglukos (blodsocker) som uppstår eller upptäcks under graviditet och som oftast försvinner efter förlossningen. Orsaken anses vara en otillräcklig förmåga att öka insulinproduktionen i takt med det ökade behov som normalt uppträder under en graviditet till följd av hormonella förändringar. LÄS MER

 3. 3. Gestational Diabetes Mellitus - Diagnostic Implications During Pregnancy and Follow-Up

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Rickard Claesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gestational diabetes mellitus GDM ; Oral glucose tolerance test; Type-2 diabetes; Diagnostic criteria; HbA1c; Screening test; Follow-up; Body mass index BMI ; Glucose levels; Large for gestational age LGA ; Seasonal variation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Diabetes mellitus and related glucometabolic disturbances in acute myocardial infarction Diagnosis, prevalence and prognostic implications

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Åke Tenerz; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; Diabetes mellitus; impaired glucose tolerance; insulin resistance; prevalence; diagnosis; oral glucose tolerance test; acute myocardial infarction; prognosis; Medicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; Medicine; medicin;

  Sammanfattning : In patients with diabetes mellitus (DM), acute myocardial infarction (AMI) is a major cause of death. We have studied two populations with respect to the relationship between DM or related glucometabolic disturbances and AMI. LÄS MER

 5. 5. Characterization of Impaired Glucose Tolerance - Insulin Sensitivity, Islet Function and Metabolic Risk Factors

  Detta är en avhandling från Department of Medicine, Lund University

  Författare :Hillevi Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endocrinology; muscle fiber type; androgen activity; proinsulin; glucagon; insulin secretion; insulin sensitivity; Impaired glucose tolerance; type 2 diabetes; sekretion; diabetologi; Endokrinologi; diabetology; secreting systems;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Typ 2 diabetes, eller icke insulinberoende diabetes, ibland också kallad åldersdiabetes, är en sjukdom vars förekomst ökar runt om i världen. Orsakerna till att typ 2 diabetes utvecklas är fortfarande inte helt klarlagda. LÄS MER