Sökning: "HbA1c"

Visar resultat 1 - 5 av 128 avhandlingar innehållade ordet HbA1c.

 1. 1. Glycaemic control: evaluation of HbA1c as a risk factor and the effect of modern insulins in clinical practice

  Författare :Marcus Lind; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HbA1c; glargine; lispro; time; retinopathy; clinical practice; electronical tracking; record system;

  Sammanfattning : One of the ultimate goals of diabetes care is to minimise diabetic complications. When evaluating insulins it is important to understand what extent of improvements in glycaemic control is clinically relevant in preventing diabetic complications. LÄS MER

 2. 2. Psychosomatic aspects on diabetes and chronic pain Alexithymia, depression and salivary cortisol The Affect School and Script Analysis Therapy

  Detta är en avhandling från Family Medicine, Clinical Sciences, Malmö

  Författare :Eva Melin; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; depression; Alexithymia; anxiety; chronic benign pain; diabetes mellitus; midnight salivary cortisol; HbA1c; RCT; Affect School; Basic Body Awareness; psychosomatics.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Alexitymi, stress, depression, kortisol och diabetes Alexitymi är ett relativt nytt begrepp som konstruerades 1973 av en psykoanalytiker vid namn Sifnoes, och betyder ordagrant ”inga ord för känslor”. Alexitymi innebär framförallt svårigheter att känna igen och beskriva känslor, och dessutom svårigheter att skilja kroppsliga uttryck för känslor från sjukdomssymptom. LÄS MER

 3. 3. Quality of Care in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Patients’ and Healthcare Professionals’ Perspectives

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lena Hanberger; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; type 1 diabetes; pediatric; quality of care; HbA1c; quality of life; patient education; e-health; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Paediatric medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Pediatrisk medicin;

  Sammanfattning : Background: Type 1 diabetes is a chronic disease for which there is currently no cure, and high quality care is essential if acute and long-term complications are to be avoided. Many children and adolescents have inadequate metabolic control with increased risk for complications later in life, and adolescent girls have reported low quality of life. LÄS MER

 4. 4. On Severe Hypoglycaemia in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sam Nordfeldt; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Östergötlands Läns Landsting.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Severe hypoglycaemia; SH; diabetes; insulin; HbA1c; aethiology; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Background: For people with type 1 diabetes, there is no alternative to treatment with insulin. The major side effect of insulin is severe hypoglycaemia (SH), when the patient needs help or even becomes unconscious. LÄS MER

 5. 5. Genetic and Metabolic Markers for the Development of Diabetes after Gestational Diabetes Mellitus

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Magnus Ekelund; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oral glucose tolerance tests; Genetics; Autoimmunity; Insulin sensitivity; Gestational diabetes mellitus; Insulin secretion; HbA1c; Fasting glucose; FTO-gene; Postpartum diabetes;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING PÅ SVENSKA Graviditetsdiabetes (GDM) definieras som ett diabetestillstånd som upptäcks under graviditet. Ofta orsakas detta tillstånd av de hormonförändringar som uppträder under graviditet vilka medför en ökad insulinresistens, dvs. LÄS MER