Sökning: "Type-2 diabetes"

Visar resultat 1 - 5 av 581 avhandlingar innehållade orden Type-2 diabetes.

 1. 1. FOXC2 and CAPN10 as candidate genes for obesity, insulin resistance and type 2 diabetes

  Detta är en avhandling från Endocrinology

  Författare :Emma A Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biomedicinska vetenskaper; Biomedical sciences; Type 2 diabetes; Genetics; Obesity;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Förekomsten av fetma ökar lavinartat över hela världen, Sverige inte undantaget, och detta är en stor bidragande orsak till att antalet fall av typ 2 diabetes tilltar på ett liknande sätt. Både fetma och typ 2 diabetes är sjukdomar med ett komplicerat mönster av samverkande genetiska och miljömässiga faktorer. LÄS MER

 2. 2. Mechanisms of defective insulin secretion in type 2 diabetes

  Detta är en avhandling från Islet patophysiology

  Författare :Taman Mahdi; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; type 2 diabetes; Insulin secretion; TCF7L2; ADRA2A; KCNQ1; SFRP4; interleukin-1B;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Diabetes, i dagligt tal även kallat sockersjuka, kännetecknas av konstant förhöjt blodsocker. Sjukdomen ökar lavinartat, och har beskrivits som en av det moderna samhällets stora epidemier. Diabetes förekommer i två huvudsakliga former, typ 1 och typ 2. LÄS MER

 3. 3. Search for molecular and metabolic mechanisms contributing to impaired β-cell function

  Detta är en avhandling från Units of Epigenetics and Diabetes and Molecular Metabolism, Department of Clinical Sciences, Malmö

  Författare :Siri Malmgren; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HIF-1α; oxygen consumption; β-cell; Insulin secretion; Type 2 Diabetes; mitochondrial metabolism; metabolic profiling; Lipotoxicity; Histone acetylation; Histone methylation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Diabetes är en endokrin sjukdom som också kallas sockersjuka. Den kännetecknas av förhöjda mängder socker i blodet. Halten av socker i blodet, blodsockret, styrs av hormonet insulin, som produceras av β-celler i Langerhanska öar i bukspottskörteln. LÄS MER

 4. 4. Genetic variants and the risk of type 2 diabetes

  Detta är en avhandling från Anna Jonsson

  Författare :Anna Jonsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; insulin secretion; Type 2 diabetes; genome-wide association studies; genetic association;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Diabetes är en folksjukdom som kännetecknas av förhöjda halter av glukos i blodet (hyperglykemi). Sockerarter i maten vi äter omvandlas till glukos, som i sin tur tar sig in i blodcirkulationen och distribueras till olika celler i kroppen. LÄS MER

 5. 5. DNA methylation patterns in human adipose tissue in relation to diet and type 2 diabetes

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Alexander Perfilyev; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; DNA Methylation; Adipose Tissue; Illumina 450k methylation array; type 2 diabetes;

  Sammanfattning : Type 2 diabetes (T2D) is a common metabolic disease and its prevalence is increasing worldwide. Adipose tissue plays an important role in metabolic processes. Environmental factors may affect metabolic phenotypes and epigenetics may mediate this influence. LÄS MER