Sökning: "three-dimensional ultrasound"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden three-dimensional ultrasound.

 1. 1. Three-dimensional ultrasound studies of normal and abnormal ovaries

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Ligita Jokubkiene; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ovary; ovarian follicle; ovarian neoplasms; ultrasonography; three-dimensional imaging; Doppler ultrasound imaging; vascular morphology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Äggstockarna genomgår förändringar under en normal menstruationscykel. I samband med tumörväxt i äggstockarna utvecklas nya blodkärl. Dessa förändringar kan upptäckas med både tvådimensionellt (2D) och tredimensionellt (3D) gråskale- och Doppler-ultraljud. LÄS MER

 2. 2. Three - dimensional ultrasound studies of the cervix in pregnancy

  Detta är en avhandling från Medicinsk Informationsteknik, Malmö

  Författare :Linas Rovas; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; andrology; gynaecology; Obstetrics; Prostaglandin .; Labor induction .; Spontaneous delivery .; Pregnancy .; Cervix uteri .; Blood flow indices .; Doppler ultrasound .; Three-dimensional imaging .; sexuality; reproduction; Obstetrik; sexualitet; reproduktion; gynekologi; andrologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tre-dimensionell ultraljudsundersökning av livmodertappen (cervix) Syftet med avhandlingen var att utvärdera förändringar i livmodertappen (cervix) med tre-dimensionellt ultraljud och utreda om tre-dimensionellt power Doppler ultraljud kan förutsäga tiden till spontan eller inducerad förlossning hos överburna, gravida kvinnor. Avhandlingen baseras på fem studier: reproducibilitet av cervixmätningar (studie I), referensvärde för normala mätningar på cervix med tre-dimensionellt ultraljud under graviditet (studierna II och III) samt förmåga att förutsäga tiden till spontan eller inducerad förlossning hos överburna, gravida kvinnor med tre-dimensionellt power Doppler ultraljud (studierna IV och V). LÄS MER

 3. 3. Three-dimensional assessment of cardiac function; When right is wrong

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Physiology, Lund University

  Författare :Ellen Ostenfeld; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Key words Three-dimensional echocardiography; cardiac magnetic resonance imaging; cardiac function; volumes; atria; ventricles; pulmonary hypertension; right heart catheterization; right ventricular pressure load.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bedömning av höger sida av hjärtat är viktig hos patienter med hjärtsjukdom; i synnerhet hos patienter med förhöjt tryck i lungkretsloppet. Sänkt högerkammarfunktion och förhöjt tryck i höger förmak har visats vara prognostiskt dåligt. LÄS MER

 4. 4. Ultrasound prediction of large fetuses. Epidemiological and clinical investigations

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Gun Lindell; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Two-dimensional ultrasound; three-dimensional ultrasound; fetus; intrauterine growth; maternal characteristic; large-for-gestational age; antenatal calculation; Bayesian theorem; fetal weight; estimation; post-term fetus; fetal macrosomia;

  Sammanfattning : The proportions of newborns with a birth weight (BW) >4,000 g and of macrosomic newborns (BW >4,500 g) have increased during the last two decades, parallel with an increasing maternal pre-pregnancy body mass index (BMI) and age at the time for pregnancy. Delivery of a large fetus, especially >4,500 g might cause perinatal complications for both the mother and her child. LÄS MER

 5. 5. The use of ultrasound in the prediction of endometrial cancer in women with postmenopausal bleeding

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Gina Opolskiene; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; endometrial neoplasms; ultrasonography; postmenopause; Doppler ultrasound;

  Sammanfattning : The aim of the work presented in this thesis was to identify the ultrasound methods and ultrasound features that are most useful for the prediction of endometrial cancer in patients with postmenopausal bleeding and sonographic endometrial thickness 4.5 mm or more. LÄS MER