Sökning: "Screening test"

Visar resultat 1 - 5 av 298 avhandlingar innehållade orden Screening test.

 1. 1. Experiences of counselling on physical activity during pregnancy Gestational diabetes mellitus screening and pregnancy outcomes

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Maria Lindqvist; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gestational diabetes mellitus; screening; pregnancy outcomes; physical activity; pregnancy; counselling; health promotion; midwife; obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology;

  Sammanfattning : BackgroundOverweight and obesity are global health problems with several adverse health effects that threaten public health. In Sweden, almost four of ten pregnant women are overweight or obese, conditions that are associated with adverse pregnancy outcomes, including gestational diabetes mellitus (GDM), a metabolic disorder that complicates pregnancy. LÄS MER

 2. 2. Transport mobility for children and adolescents with cerebral palsy (CP)

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :T Falkmer; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child; adolescents; cerebral palsy; public health; legislation; prevalence; mobility; transport; risk; driving; education; eye movements; screening; visual perception; test;

  Sammanfattning : Background: The transport mobility of children and adolescents with cerebral palsy (CP) is of vital interest for the individual, as well as for society. Enhanced transport mobility can be related to improved functional health status and a higher degree of autonomy, which in turn may reduce the demand for societal support. LÄS MER

 3. 3. Aspects of Gestational Diabetes Screening System, Maternal and Fetal Complications

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ingrid Östlund; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrics and gynaecology; Gestational diabetes; screening; preeclampsia; random B-glucose; impaired glucose tolerance; macrosomia; Obstetrik och kvinnosjukdomar; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar; Obstetrics and Gynaecology; obstetrik och gynekologi;

  Sammanfattning : The appropriateness of universal screening for gestational diabetes mellitus (GDM) has been strongly questioned, since it does not satisfy ethical principles for screening. The aims of these studies were to determine the prevalence of GDM, expressed in terms of impaired glucose tolerance (IGT) and diabetes mellitus (DM), to evaluate different screening models using traditional anamnestic risk factors and repeated random B-glucose, to determine whether GDM increases risks for maternal complications such as preeclampsia, and to determine whether IGT during pregnancy, if left untreated, is associated with increased maternal or neonatal morbidity. LÄS MER

 4. 4. Gestational Diabetes, screening, diagnosis and prognosis

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Anders E Åberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrik; reproduction; sexualitet; Gestational diabetes; sexuality; screening; diagnosis; gynekologi; prognosis; Obstetrics; andrology; gynaecology; reproduktion; andrologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Graviditetsdiabetes (GD) är en sjukdom utan någon allmänt erkänd definition och vars prognos för kvinnan och hennes foster/barn är omdiskuterad. Därför har det från etisk synpunkt ifrågasatts om man verkligen ska försöka identifiera den. LÄS MER

 5. 5. Individuals with autism spectrum disorders teaching, language, and screening

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Fredrika Miranda-Linné; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Autism; autism spectrum disorders; Autism Behavior Checklist; language; test construction; factor analysis; teaching; discrete-trial; incidental teaching; generalization; spontaneous usage; Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Clinical Physiology; klinisk fysiologi;

  Sammanfattning : The present dissertation on autism spectrum disorders (ASD) addressed several questions. First, the behavioral symptoms of speaking and mute individuals with ASD were compared on the Autism Behavior Checklist (ABC), a commonly used diagnostic instrument. In addition, questions about the construction of the ABC were investigated. LÄS MER